WElearn Wind

5/5 – ( 1 vote )

Bảng tính tan trong nước của các axit, bazo, muối là một “bảo bối” quan trọng của dân hóa. Bảng này giúp các bạn phân biệt độ tan của các chất. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về bảng tính tan trong nước của các axit, bazo, muối thông qua bài viết dưới đây nhé!

>>>> Xem thêm: Gia sư môn Hóa

1. Chất tan và chất không tan

Các hợp chất khi ở trong nước sẽ có những chất tan và chất không tan, có chất tan ít, có chất tan nhiều .Tính tan của 1 số ít axit, bazo, muối

 • Axit : Hầu hết axit tan được trong nước, trừ axit silixic .
 • Bazo : phần đông những bazo không tan trong nước, trừ một số ít như : KOH, NaOH, ..
 • Muối :
 • Muối Kali và Nitrat tan
 • Phần lớn những muối clorua, sunfat tan được .
 • Phần lớn những muối cacbonat không tan .

2. Độ tan của một chất trong nước

2.1. Định nghĩa độ tan

Độ tan ( kí hiệu là S ) của một trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác lập .

2.2. Những yếu tố ảnh hưởng tác động đến độ tan

Độ tan của chất rắn trong nước nhờ vào vào nhiệt độ. Hầu hết trong những trường hợp khi nhiệt độ tăng thì độ tan cũng tăng theo. Tuy nhiên, cũng có 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng khi nhiệt độ tăng độ tan lại giảm .Độ tan của chất khí trong nước nhờ vào vào nhiệt độ và áp suất. Độ tan của chất khí trong nước sẽ tăng, nếu ta giảm nhiệt độ và tăng áp suất

2.3. Công thức tính độ tan

S = mct / mdmTrong đó :

 • mctlà khối lượng chất tan để tạo thành dung dịch bão hòa
 • mdmlà khối lượng dung môi ( nước ) để tạo thành dung dịch bão hòa

3. Bảng Tính Tan Hóa Học Là Gì ?

3.1. Bảng Tính Tan là gì ?

Bảng tính tan là bảng dùng để nhận ra một chất có tan trong nước hay không. Các chất đó thường là muối, bazo hoặc axit. Trong bảng tính tan sẽ có 3 trạng thái : tan, không tan, ít tan .Bảng tính tan hóa học chuẩn sẽ trình diễn trạng thái tan hay không tan của một chất ở nhiệt độ 25,15 °C ( hoặc 293.15 ° K ) dưới áp suất là 1 atm .

3.2. Bảng tính tan trong nước của những axit bazơ muối

Bảng Tính Tan Hóa Học Là Gì?

Trong đó :

 • t : hợp chất tan được trong nước .
 • k : hợp chất không tan .
 • i : hợp chất ít tan .
 • b : hợp chất bay hơi hoặc dễ phân hủy thành khí bay lên .
 • kb : hợp chất không bay hơi .
 • vạch ngang “ – ” : hợp chất không sống sót hoặc bị phân hủy trong nước .

3.3. Cách đọc bảng tính tan

Tên hợp chất + tính tanVí dụ :

 • Tính tan của NaOH → NaOH tan trong nước
 • Tính tan của AgCl ( k ) không tan trong nước ,
 • Tính tan của Ag2SO4 ( i ) ít tan trong nước ,
 • Tính tan của HCl ( t / b ) là hợp chất tan trong nước và dễ phân hủy thành khí khi bay lên

4. Màu sắc của một số ít chất không tan

4.1. Màu sắc của một số ít bazơ không tan hay gặp

Bazo Màu sắc
Mg ( OH ) 2 Trắng
Cu ( OH ) 2 Xanh lam
Al ( OH ) 3 Keo trắng
Zn ( OH ) 2 Trắng
Pb ( OH ) 2 Trắng
Cr ( OH ) 3 Lục xám
Mn ( OH ) 2 Hồng nhạt
Fe ( OH ) 2 Trắng xanh
Fe ( OH ) 3 Nâu đỏ

Màu của các chất

4.2. Màu sắc của 1 số ít Hidroxit không tan

 • Cu ( OH ) 2 : kết tủa xanh lam
 • Fe ( OH ) 2 : kết tủa lục nhạt
 • Fe ( OH ) 3 : kết tủa nâu đỏ
 • Mg ( OH ) 2 : kết tủa trắng không tan trong kiềm dư .
 • Al ( OH ) 3, Zn ( OH ) 2, Pb ( OH ) 2, Sn ( OH ) 2 : kết tủa trắng tan trong kiềm dư .

5. Ý nghĩa bảng tính tan

Thông qua bảng tính tan, ta biết được độ tan của những chất trong nước, chất kết tủa, chất bay hơi hoặc cả những chất không sống sót trong dung dịch. Từ đó hoàn toàn có thể dùng nó để nhận ra trong đời sống hoặc làm những bài tập tương quan

6. Phân biệt và phân biệt những chất bằng cách Vận Dụng Sử Dụng Bảng Tính Tan Hóa Học .

6.1. Phương pháp giải

 • Bước 1 : Lấy mỗi lọ một chút ít dung dịch cho vào ống nghiệm rồi đánh số thích hợp .
 • Bước 2 : Chọn thuốc thử tương thích ( tùy thuộc vào nhu yếu của đề bài ) .
 • Bước 3 : Nhỏ thuốc thử vào những ống nghiệm, quan sát hiện tượng kỳ lạ xảy ra ( kết tủa, bay hơi, đổi màu … ), sau đó rút ra Kết luận về tên của chất đó .
 • Bước 4 : Viết PTHH minh họa và lý giải

6.2. Cách nhận ra 1 số ít chất thường gặp .

Đối với chất khí .

bảng tính tan hóa học

Nhận biết dung dịch bazơ ( kiềm ) :

Dấu hiệu chung : Làm quỳ tím chuyển xanh .Một số cách khác :

bang tinh tan

Nhận biết dung dịch axit

Dấu hiệu chung : Làm quỳ tím hóa chuyển đỏMột số cách khác :

Nhận biết những dung dịch muối .

bảng tính tan và màu kết tủa

Nhận biết những oxit sắt kẽm kim loại .

Phương pháp nhận ra : Nhận biết trải qua tính tan của oxitCách triển khai : Lấy mẫu thử và hòa tan từng oxit vào nước → chia thành nhóm những oxit tan và không tan

 • Nhóm tan trong nước : dùng khí CO2để nhận ra
 • Nếu không có kết tủa : sắt kẽm kim loại trong oxit là sắt kẽm kim loại kiềm .
 • Nếu có kết tủa : sắt kẽm kim loại trong oxit là sắt kẽm kim loại kiềm thổ .
 • Nhóm không tan trong nước cho tính năng với dung dịch bazơ .
 • Nếu oxit không tan trong dung dịch kiềm thì sắt kẽm kim loại trong oxit là sắt kẽm kim loại kiềm thổ .
 • Nếu oxit tan trong dung dịch kiềm thì sắt kẽm kim loại trong oxit là Mg, Zn, Pb, Cu, Fe, Al. ( dựa vàobảng tính tanđể xác lập ) .

bảng tính tan

6 .3. Một số dạng bài tập vận dụng .

Dạng 1 : Dạng bài tập không hạn chế thuốc thử hoặc chiêu thức sử dụng – dạng cơ bản

Phương pháp giải : Sử dụng bảng tính tan hóa học hoặc những gợi ý ở phần trước .Ví dụ :Hãy nhận ra 4 lọ mất nhãn đựng 4 loại dung dịch sau : NaCl, NaOH, Na2CO3, NaNO3 .Giải :

 • Lấy mỗi lọ một chút ít dung dịch để làm mẫu thử
 • Chia dung dịch vào những ống nghiệm và đánh số thứ tự từ 1 đến 4 .
 • Nếu dung dịch trong ống nghiệm nào làm quỳ tím chuyển xanh thì chất đó là NaOH. ( bazo làm quỳ hóa xanh )
 • Dùng dung dịch AgNO3vào 3 ống nghiệm chứa 3 dung dịch còn lại → Open kết tủa → NaCl .

PTHH : NaCl + AgNO3 -> NaNO3 + AgCl ( kết tủa )

PTHH : Na2CO3 + HCl -> NaCl + H2O + CO2 ( khí )

Dạng 2 : Dạng bài tập hạn chế thuốc thử hoặc giải pháp sử dụng .

Phương pháp giải :

 • Đối với dạng bài chỉ sử dụng thêm một chất thử tự chọn :
 • Bước 1 : Dùng một chất bất kể và tương thích để phân biệt 1 chất trong số những chất đề cho
 • Bước 2 : Dùng chất đã xác lập được để phân biệt những chất còn lại .
 • Đối với dạng bài không sử dụng thuốc thử nào khác :
 • Cách 1 : Sử dụng đặc thù vật lý ( mùi, sắc tố, tính tan … )
 • Cách 2 : Sử dụng chất đã xác lập được để nhận ra những chất còn lại .
 • Cách 3 : Sử dụng chiêu thức đun nhẹ để xác lập dựa vào năng lực bay hơi .
 • Cách 4 : Cho những chất tính năng với nhau để phân biệt dựa vào hiện tượng kỳ lạ của chúng .

Ví dụ : Chỉ dùng thêm một chất thử duy nhất ( tự chọn ) hãy phân biệt 4 dung dịch đựng trong những lọ mất nhãn sau : Na2CO3, Na2SO4, H2SO4 và BaCl2 .Giải :

 • Lấy mỗi lọ một chút ít dung dịch để làm mẫu thử
 • Chia dung dịch vào những ống nghiệm và đánh số thứ tự từ 1 đến 4 .
 • Cho quỳ tím vào từng ống nghiệm → quỳ chuyển đỏ là H2SO4.
 • Dùng dung dịch H2SO4vừa nhận ra được để nhận ra những chất còn lại bằng cách cho vào 3 ống nghiệm chứa 3 chất còn lại .
 • Chất nào có khí bay lên → Na2CO3.

PTHH : Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + H2O + CO2 ( khí )

 • Chất nào Open kết tủa → BaCl2.

PTHH : BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 ( kết tủa ) + 2HC l

 • Chất nào không có hiện tượng kỳ lạ → Na2SO4.

7 .Một Số Cách Ghi Nhớ Bảng Tính Tan .

7.1. Học qua bảng tóm tắt

Axit ( xem ở cột ion H + và anion gốc axit tương ứng ) . Đều tan . H2SiO3
Bazo ( xem ở hàng ion OH – và những cation tương ứng ) . Không tan . LiOH, NaOH, KOH, Ca ( OH ) 2, Ba ( OH ) 2, NH4OH .
Muối liti Li +Muối natri Na +Muối kali K +Muối amoni NH4 + Đều tan .
Muối bạc Ag + Không tan ( thường gặp AgCl ) . AgNO3, CH3COOAg .
Muối nitrat NO3 –Muối axetat CH3COO – Đều tan .
Muối clorua Cl –Muối bromua Br –Muối iotua I – Đều tan . AgCl : kết tủa trắngAgBr : kết tủa vàng nhạtAgI : kết tủa vàngPbCl2, PbBr2, PbI2 .
Muối sunfat SO42 – Đều tan BaSO4, CaSO4, PbSO4 : trắngAg2SO4 : ít tan
Muối sunfit SO32 -Muối cacbonnat CO32 – Không tan Trừ muối với sắt kẽm kim loại kiềm và NH4 +
Muối sunfua S2 – Không tan Trừ muối với sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ và NH4 +
Muối photphat PO43 – Không tan Trừ muối với Na +, K + và NH4 +

7.2. Học bằng thơ

Bazơ, những chú không tan :Đồng, nhôm, crôm, kẽm, mangan, sắt, chìÍt tan là của canxiMagie cũng chẳng điện li thuận tiện .Muối sắt kẽm kim loại kiềm đều tanCũng như nitrat và “ nàng ” hữu cơMuốn nhớ thì phải làm thơ !Ta làm thí nghiệm giờ đây thử coi ,Kim koại I ( IA ), ta biết rồi ,Những sắt kẽm kim loại khác ta “ moi ” ra tìmPhotphat vào nước đứng im ( trừ sắt kẽm kim loại IA )Sunfat một số ít “ im lìm trơ trơ ” :Bari, chì với S-rÍt tan gồm bạc, “ chàng khờ ” canxi ,Còn muối clorua thìBạc đành kết tủa, anh chì cố tan ( giống Br – và I – )Muối khác thì nhớ thuận tiện :Gốc SO3 chẳng tan chút nào ! ( trừ sắt kẽm kim loại IA )Thế gốc S thì sao ? ( giống muối CO32 – )Nhôm không sống sót, chú nào cũng tanTrừ đồng, thiếc, bạc, mangan, thuỷ ngân, kẽm, sắt không tan cùng chìĐến đây thì đã đủ thi ,

Thôi thì chúc bạn trường gì cũng vô!

Như vậy, bài viết đã tổng hợp cho bạn Bảng Tính Tan Trong Nước Của Các Axit Bazơ Muối Đầy Đủ Nhất. Hy vọng những kiến thức mà Trung tâm gia sư WElearn chia sẻ có thể giúp ích cho bạn trong việc cải thiện môn Hóa của mình tốt hơn.

Xem thêm những bài viết tương quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.