Đáp án B Phương pháp : Dựa vào đặc thù hóa học của aminoaxit sách giáo khoa hóa 12 trang 45 Hướng dẫn giải : Axit aminoaxit có nhóm – NH2 và – COOH trong phân tử nên phản ứng được với HCl, H2SO4 loãng, NaOH .KHÔNG phản ứng được với KCl.

Các amino axit no hoàn toàn có thể phản ứng với toàn bộ những chất trong nhóm nào sau đây ?
A. Dung dịch Na2SO4, dung dịch HNO3, CH3OH, dung dịch brom .
B. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, CH3OH, dung dịch brom .
C. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, C2H5OH .
D. Dung dịch H2SO4, dung dịch HNO3, CH3OC2H5, dung dịch thuốc tím. Amino axit không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi hot cùng chủ đề
 • Dãy những chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Amino axit không phản ứng với chất nào sau đây
 • Amino axit không phản ứng với chất nào sau đây

 • Amino axit không phản ứng với chất nào sau đây
 • Amino axit không phản ứng với chất nào sau đây
 • Amino axit không phản ứng với chất nào sau đây
 • Amino axit không phản ứng với chất nào sau đâyCho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4 ; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau :- Phần 1 : Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất .- Phần 2 : Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất .Giá trị của a là
 • Amino axit không phản ứng với chất nào sau đây
 • Amino axit không phản ứng với chất nào sau đây
 • Amino axit không phản ứng với chất nào sau đây
 • Amino axit không phản ứng với chất nào sau đâyX là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một link đôi C = C ; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y ( X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z ). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là

Xem thêm »

Axit aminoaxetic không tác dụng với dung dịch chất nào sau đây ?

A. B. C. D. VietJackBằng cách ĐK, bạn chấp thuận đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Trang chủ

Sách ID

Khóa học không lấy phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.