Nếu chưa thấy hết, hãy kéo sang phải để thấy hết phương trình ==>Nội dung chính

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2 + CH2=CH-COOH → CH3CH2COOH là gì ?
  • Axit acrylic (CH2=CHCOOH) không tham gia phản ứng với
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Xin hãy kéo xuống cuối trang để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟ ☟ ☟

H2 + CH2=CH-COOH → CH3CH2COOH là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2 (hidro) phản ứng với CH2=CH-COOH (Axit acrylic ) để tạo ra CH3CH2COOH (Acid propionic) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: t0

Chất xúc tác: Ni

Nhiệt độ: t0

Chất xúc tác: Ni

Phương Trình Hoá Học Lớp 11cho acid acrylic công dụng với hidro. Các bạn hoàn toàn có thể diễn đạt đơn thuần là H2 ( hidro ) công dụng CH2 = CH-COOH ( Axit acrylic ) và tạo ra chất CH3CH2COOH ( Acid propionic ) dưới điều kiện kèm theo nhiệt độ t0, chất xúc tác là Ni

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2 + CH2=CH-COOH → CH3CH2COOH là gì ?

Phương trình không có hiện tượng kỳ lạ nhận ra đặc biệt quan trọng.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CH3CH2COOH (Acid propionic) (trạng thái: dung dịch), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2 (hidro) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), CH2=CH-COOH (Axit acrylic ) (trạng thái: dung dịch), biến mất.

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2 (hidro) ra CH3CH2COOH (Acid propionic)

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH2=CH-COOH (Axit acrylic ) ra CH3CH2COOH (Acid propionic)

Một số người coi khí hydro là nguyên vật liệu sạch của tương lai – được tạo ra từ nước và trở lại nước khi n và oacu …

A. Na, H2 (xt: Ni, to), dd Br2, dd NH3, dd NaHCO3, CH3OH (xt: H2SO4 đặc)

B. Cu, H2 (xt: Ni, to), dd Cl2, dd NH3, dd NaCl, CH3OH (H2SO4 đặc)

C. Cu, H2, dd Br2, dd NH3, dd Na2SO4, CH3OH (H2SO4 đặc)

D. Na, Cu, dd Br2, dd NH3, dd NaHCO3, CH3OH (H2SO4 đặc)

Axit acrylic (CH2=CHCOOH) không tham gia phản ứng với

A. H2 (xúc tác).

B. dung dịch Br2.

C. NaNO3.

Đáp án chính xác

D. Na2CO3.

Xem lời giải
16/03/2020 3,325

A. Na, H2 (xt: Ni,to), dd Br2, dd NH3, dd NaHCO3, CH3OH (xt: H2SO4 đặc).

Đáp án chính xác

B. Cu, H2 (xt: Ni,to), dd Cl2, dd NH3, dd NaCl, CH3OH (H2SO4 đặc).

C. Cu, H2, dd Br2, dd NH3, dd Na2SO4, CH3OH (H2SO4  đặc).

D. Na, Cu, dd Br2, dd NH3, dd NaHCO3, CH3OH (H2SO4  đặc).

Câu hỏi trong đề:   Chuyên đề ôn tập hóa Hữu cơ cực hay có lời giải !!

Đáp án A.

Na, H2 ( xt : Ni, to ), dd Br2, dd NH3, dd NaHCO3, CH3OH ( xt : H2SO4 đặc ).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A.Na, H2 ( xt : Ni, t0 ), dd Br2, dd NH3, dd NaHCO3, CH3OH ( xt : H2SO4 đặc ) B.Cu, H2 ( xt : Ni, t0 ), dd Cl2, dd NH3, dd NaCl, CH3OH ( H2SO4 đặc ) C.Cu, H2, dd Br2, dd NH3, dd Na2SO4, CH3OH ( H2SO4 đặc )

D.

Na, Cu, dd Br2, dd NH3, dd NaHCO3, CH3OH ( H2SO4 đặc )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.