A. Mônôsaccarit
B. Axit amin
C. Photpholipit

D. Stêrôit

Đáp án đúng B.

Đơn phân cấu tạo nên protein là axit amin, Protein được tạo thành từ hàng trăm hoặc hàng nghìn đơn vị chức năng nhỏ hơn được gọi là axit amin, chúng được gắn với nhau thành chuỗi dài, Có 20 loại axit amin khác nhau hoàn toàn có thể được phối hợp để tạo ra một loại protein .

Lý giải việc chọn đáp án B là do :

Protein, hay còn gọi là chất đạm, là những đại phân tử sinh học, có cấu trúc phức tạp và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giải trí của tổng thể những cơ quan của khung hình .

Các protein thực hiện hầu hết các công việc trong tế bào và cần thiết cho cấu trúc, chức năng và sự điều chỉnh của các mô và cơ quan của cơ thể.

Protein được tạo thành từ hàng trăm hoặc hàng nghìn đơn vị chức năng nhỏ hơn được gọi là axit amin, chúng được gắn với nhau thành chuỗi dài .
Có 20 loại axit amin khác nhau hoàn toàn có thể được phối hợp để tạo ra một loại protein .
Do khung hình tất cả chúng ta không dự trữ axit amin, những axit amin hoàn toàn có thể hình thành theo 2 cách khác nhau : sinh tổng hợp từ đầu ; hoặc là chuyển hóa từ những dạng axit khác .

Trong những axit amin này, có 9 loại được coi là axit amin thiết yếu và chỉ được hấp thụ vào cơ thể bằng cách bổ sung qua nguồn thức ăn: Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan, và Valine.

Protein được lắp ráp từ những axit amin bằng cách sử dụng thông tin được mã hóa trong gen. Mỗi protein có trình tự axit amin duy nhất được lao lý bởi trình tự nucleotit của gen mã hóa protein này .
Mã di truyền là một bộ ba nucleotide được gọi là codon và mỗi tổng hợp ba nucleotide chỉ định một axit amin, ví dụ AUG ( adenine – uracil – guanine ) là mã cho methionine. Vì ADN chứa bốn nucleotide nên tổng số codon hoàn toàn có thể có là 64 ; do đó, có một số lượng dư thừa trong mã di truyền. Chính thế cho nên, 1 số ít axit amin được mã hóa bởi nhiều hơn một codon .
Trình tự những axit amin xác lập cấu trúc 3 chiều đặc trưng riêng không liên quan gì đến nhau của mỗi protein và tính năng đơn cử của nó. Các protein khác nhau hầu hết do về trình tự những acid amin khác nhau, trình tự này do những nucleotide của gen lao lý .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.