Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH) không tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. B. C. D.

Axit amino axetic là amono axit. Vì vậy nó mang đầy đủ tính chất của amino axit. Trong bài viết này, LabVIETCHEM sẽ đề cập đến một số tính chất hóa học quan trọng và các dạng bài tập axit amino axetic hay gặp nhất trong các kỳ thi. Vì thế các bạn hãy chú ý để ghi nhớ sau còn vận dụng nhé.

1. Axit amino axetic sẽ tác dụng với những chất nào?

Công thức hóa học của Axit amino axetic được viết là là NH2-CH2-COOH, thường có tính lưỡng tính. Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch NaOHCông thức phân tử của axit amino axetic

1.1. Tác dụng với axit HCl

NH2-CH2-COOH + HCl — > ClNH3-CH2-COOH

1.2. Tác dụng với bazo

NH2-CH2-COOH + NaOH — > NH2-CH2-COONa + H2O

1.3. Phản ứng este hóa axit amino axetic

H2N-CH2-COOH + C2H5OH — > H2N-CH2-COOC2H5 + H2O ( trong điều kiện kèm theo phản ứng có khí HCl khí )

1.4. Axit amino axetic có phản ứng trùng ngưng

nNH2-CH2-COOH — > ( – NH-CH2-CO – ) n + nH2O ( H + ) Trong đó : Phản ứng trùng ngưng của axit amino caproic hoặc axit amino enantoic có thêm xúc tác để tạo thành polime loại poliamit. Phương trình phản ứng như sau : Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch NaOHPhương trình phản ứng trùng ngưng

2. Vậy axit amino axetic không tác dụng với chất nào?

– Axit amino axetic không tác dụng với dụng dịch muối như NaCl – Một chú ý quan tâm khác là Axit amino axetic không là đổi màu quỳ tím vì thông số của – NH2 = thông số của gốc COOH Trên đây là 1 số ít đặc thù hóa học quan trọng của axit amino axetic. Để làm bài tập thật tốt hãy nắm rõ những kiến thức và kỹ năng trên nhé.

3. Bài tập về axit amino axetic

3.1. Bài tập 1

Cho 15 gam axit amino axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M rồi thu được dung dịch X. Để phản ứng trọn vẹn với những chất tran trong X cần 160 gam dung dịch NaOH 10 %. Sau khi cô cạn dung dịch sẽ thu được chất rắn khan có khối lượng là bao nhiêu : A. 31.1 g B. 32.4 g C. 33.7 g D. 34.7 g Hướng dẫn cách giải : Quy dung dịch X thành hỗn hợp aminoaxit ( amol ) và HC1 ( 0,2 mol ) nNaOH = a + 0,2 = 0,4 => a = 0,2 m = 0,2 x ( 75 + 22 ) + 0,2 x 58,5 = 31,1 g Vậy đáp án A đúng. Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch NaOH

3.2. Bài tập 2: Phản ứng với axit

Cho 7.5 g axit amino axetic tác dụng hết với dd HCl. Hãy tính khối lượng muối thu được sau phản ứng trên. A. 43 g B. 44 g C. 05 g D. 11,15 g Hướng dẫn cách giải : Phương trình phản ứng của axit amino axetic với dd HCl : NH2-CH2-COOH + HCl -> CINH3 – CH2 – COOH Ta có nNH2-CH2-COOH = 0.1 mol M muối = 0.1 ( 75 + 36.5 ) = 11,15 gam Vậy đáp án D đúng.

3.3. Bài tập 3: Phản ứng với dung dịch bazo

Lấy 7,5 g axit aminoaxetic cho tác dụng hết với dd NaOH khối lượng thu được sau phản ứng là A. 9,9 gam B. 9,8 gam C. 9 gam D. 7 gam Hướng dẫn cách giải : Phản ứng của axit amino axetic với NaOH có phương trình như sau : NH2-CH2-COOH + NaOH — > NH2-CH2-COONa + H2O Tính số mol axit amino axetic nNH2-CH2-COOH = 0.1 mol

  • m muối = 0.1 x ( 74 + 23 ) = 9.7 g

Vậy đáp án đúng là D.

3.4. Bài toán 4: Bài này liên quan đến phản ứng trùng ngưng của axit amino axetic

Trung ngưng a gam axit amino axetic với hiệu xuất là 80 %. Sau khi phản ứng thu được aminoaxit dư và m gam polime, 2,88 g H2O tính giá trị của m :

Khu trùng ngưng a gam axit amino axetic với hiệu xuất 80%, ngoài aminoaxit ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước.

Giá trị của m là A. 11,12 gam B. 9.120 gam C. 7.296 gam D. 11.40 gam Hướng dẫn cách giải : Ta có phương trình phản ứng trùng ngưng axit aminoaxetic nNH2-CH2-COOH — > ( – NH-CH2-CO – ) n + nH2O Theo phương trình : Naxit amino axetic = nH2O = 0.16 mol Sau đó vận dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : M = maxit amino axetic – m H2O = 0.16.75 – 2.88 = 9,12 g Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch NaOHNắm rõ những dạng bài tập để vận dụng tốt

3.5. Bài tập 5: Kiểm tra lý thuyết cơ bản

Câu 1. Cho axit amino axetic tác dụng với các chất  như sau: HNO2, HCl, Na, CaCO3, CH3OH.HCl khan. Có bao nhiêu chất phản ứng với axit amino axetic?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Đáp án đúng là D. Cả 6 chất tác dụng với axit amino axetic đều xảy ra phản ứng. Bởi vì amino axit này có đặc thù lưỡng tính nên hoàn toàn có thể phản ứng với cả axit và bazo ).

Câu 2. Công thức phân tử của glyxin (axit amino axetic) là gì:

A. C3H7O2N B. C2H5O2N C. C2H7O2N D. C4H9O2N Hướng dẫn giải thuật : Công thức của axit amino axetic được viết như sau ( H2N-CH2-COOH ), đáp án đúng là B.

Câu 3. Axit amino axetic C2H5O2N không tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. HNO3 B. NaNO3 C. NaOH C. HCl Hướng dẫn giải thuật : Axit amino axetic C2H5O2N sẽ tác dụng được với HNO3, NaOH, HCl và không phản ứng với NaNO3. Vì vậy đáp án B đúng.

Trên đây là các dạng bài tập cơ bản nhất, trọng tâm nhất của axit amino axetic. Trong đề thi môn hóa học sẽ rất dễ gặp những dạng bài như thế này. Vì thế, các bạn hãy lưu lại và luyện tập thường xuyên, nhớ thực hành thành thục thật nhiều bài tập để có thể vận hành một cách linh hoạt khi học nhé.

Tham khảo các sản phẩm về hóa chất phòng thí nghiệm tại đây

Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch NaOHAxit Aminoaxetic là gì ? Dưới bài viết này, chúng tôi sẽ san sẻ đến bạn những nội dung có ích nhất. Chắc chắn bài viết này sẽ cho bạn những kiến thức và kỹ năng để giải đáp những yếu tố của bạn

Tham khảo bài viết khác:

  • Etyl Butirat là gì ?
  • Propilen là gì ?

     Axit Aminoaxetic là gì ?

– Axit amino axetic là một amino axit. Vì vậy nó mang không thiếu đặc thù của một amino axit .

     Công thức hóa học Axit Aminoaxetic là gì ?

– Axit amino axetic có công thức hóa học cấu trúc là : NH2 – CH2-COOH, có tính lưỡng tính .
Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch NaOH

      Một số tính chất của Axit Aminoaxectic ?

    1. Tác dụng với axit HCl

NH2 – CH2-COOH + HCl → ClNH3 – CH2-COOH .

    2. Tác dụng với bazơ

NH2 – CH2-COOH + NaOH → NH2 – CH2-COONa + H2O .

     3. Phản ứng este hóa axit aminoaxetic

H2N-CH2-COOH + C2H5OH ⇔ H2N-CH2-COOC2H5 + H2O ( Điều kiện phản ứng có HCl khí )

     4. Phản ứng trùng ngưng của axit amino axetic

nNH2-CH2-COOH → ( – NH-CH2-CO – ) n + nH2O ( H + ) .

     5. Axit amino axetic có làm đổi màu quỳ tím không ?

– Axit aminoaxetic có môi trường tự nhiên gần như trung tính, không làm quỳ đổi màu .

==> Axit amino axetic ( H2N-CH2-COOH ) tác dụng được với HNO3, NaOH, HCl và không phản ứng với NaNO3 .

Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch NaOH

     Bài tập về axit aminoaxetic

Bài tập 1 : Cho 15 gam axit aminoaxetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Để phản ứng trọn vẹn với những chất tan trong X cần 160 gam dung dịch NaOH 10 %. Cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là :

  • A. 31,1 g.
  • B. 19,4 g.
  • C. 26,7 g.
  • D. 11,7g.

Hướng dẫn giải:

Quy dung dịch X thành hỗn hợp aminoaxit ( a mol ) và HC1 ( 0,2 mol )
nNaoh = a + 0,2 = 0,4 => a = 0,2

m = 0,2*(75+22) + 0,2*58,5 = 31,1

Đáp án A

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi đến hết. Hãy lưu lại những thông tin có ích để làm bài tập, cũng như ghi nhớ nó để sau này giúp bạn lâu hơn nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.