Một hỗn hợp gồm etilen và axetilen có thể tích 6,72 lít ( đktc ). Cho hỗn hợp đó qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra trọn vẹn, lượng brom phản ứng là 64 gam. Phần trăm về thể tích của etilen và axetilen lần lượt là

Bạn đang xem:

Bạn đang xem : Axit axetic không tính năng được với

Đốt cháy hoàn toàn a gam este E cần 4,48 lít O2. Sản phẩm cháy cho qua dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,4 gam. Mặt khác phân tích a gam E thấy tổng khối lượng cacbon và hiđro là 2,8 gam. E có công thức phân tử là

Cho triolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng không liên quan gì đến nhau : Na, Cu ( OH ) 2, CH3OH, dung dịch HCl, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện kèm theo thích hợp, số phản ứng xảy ra là :
Hoà tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm Ca, CuO, MgO và Fe2O3 vào 800 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau, phần 1 triển khai quy trình điện phân với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cho tới khi khí mở màn Open trên catot thì dừng điện phân, cẩn trọng rửa catot, sấy khô và cân lại thì thấy khối lượng catot tăng 2,24 gam. Khi đó thể tích khí thu được trên anot là 1,12 lít. Phần 2, công dụng với dung dịch Na2CO3 dư thì thu được 2,408 lít khí CO2 ( đktc ). Các phản ứng xảy ra trọn vẹn, khí đo ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong hỗn hợp X gần với giá trị nào nhất sau đây.
Mùi tanh của cá ( đặc biệt quan trọng là cá mè ) là do hỗn hợp một số ít amin ( nhiều nhất là trimetylamin ) và một số ít chất khác gây nên, để khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu thì người ta không dùng chất nào sau đây ?
Một este A có công thức phân tử là C5H10O2 phản ứng với dung dịch NaOH, được một ancol không bị oxi hóa bởi CuO, đun nóng. Tên gọi của A là
Nung nóng 29,95 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 và CuO, trong điều kiện kèm theo không có không khí đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn, thu được hỗn hợp rắn Y. Hoà tan Y vào dung dịch chứa 2,646 mol HNO3 ( loãng ), kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,896 lít ( đktc ) hỗn hợp khí N2O và NO có tỷ khối hơi so với H2 là 17,8 ; đồng thời thu được dung dịch Z chứa ba muối nitrat của sắt kẽm kim loại và còn lại 2,24 gam sắt kẽm kim loại không tan. Cho Z hoàn toàn có thể tính năng với tối đa 3,04 mol NaOH thu được m gam kết tủa, giá trị của m là
Cho luồn khí H2 nóng dư qua hỗn hợp ( A ) chứa Al2O3, CuO, MgO, FeO. Sau khi phản ứng xong thì thu được hỗn hợp B gồm những chất
Chất X có công thức C6H10O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH thu được chất Y và hỗn hợp ancol Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc thu được metyl etyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được chất T. Phát biểu nào sau đây đúng ?
Hỗn hợp A gồm 2 muối FeCO3 và FeS2 có tỉ lệ số mol 1 : 1. Đem nung hỗn hợp A trong bình có thể tích không đổi, thể tích những chất rắn coi như không đáng kể, đựng không khí dư ( chỉ gồm N2 và O2 ) để những muối trên bị oxi hóa hết tạo oxit sắt có hóa trị cao nhất Fe2O3. Để nguội bình, đưa nhiệt độ bình về bắt đầu ( trước khi nung ), áp suất trong bình sẽ đổi khác như thế nào ?

Cho các phản ứng sau:

( a ) CO2 + NaOH dư →( b ) NO2 + KOH →( c ) AlCl3 + Na2CO3 + H2O →( d ) KHCO3 + Ba ( OH ) 2 dư →( e ) AlCl3 + KOH dư →( f ) Điện phân dung dịch NaCl có vách ngănPhản ứng không tạo ra 2 muối là

Một dung dịch có tính chất: Phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch có màu xanh lam, có phản ứng tráng bạc và bị thủy phân trong dung dịch HCl đun nóng. Dung dịch đó là:

Hỗn hợp E gồm chất X ( CxHyO4N ) và Y ( CxNtO5N2 ), trong đó X không chứa chức este, Y là muối củaα – amino axit no vớ axit nitric. Cho m gam E công dụng vừa dủ với 100 ml dung dịch NaOH 1,2 M. Đun nóng nhẹ thấy thoát ra 0,672 lít ( đktc ) một amin bậc 3 thể khí điều kiện kèm theo thường. Mặt khác m gam E tính năng vừa đủ với a mol HCl trong dung dịch thu được hỗn hợp loại sản phẩm trong đó có 2,7 gam một axit cacboxylic. Giá trị m và a lần lượt là

Xem thêm:

*
Xem thêm : Một Số Dạng Phản Ứng Tự Oxi Hóa Khử Là Gì ? Thế Nào Là Phản Ứng Tự Oxi Hóa KhửTầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Quận TX Thanh Xuân, Thành phố TP. Hà Nội, Nước Ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.