Phản ứng tráng gương hay còn gọi là phản ứng tráng bạc là một trong những phản ứng hóa học quan trọng. Phản ứng này có nhiều ý nghĩa thực tiễn trong hóa học và cuộc sống.

Bạn đang xem : Các chất tham gia phản ứng tráng bạcVậy thực ra phản ứng tráng gương là gì ? Nó có ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất. Và những chất tham gia phản ứng tráng gương, tráng bạc là những chất nào ? Chúng ta sẽ cùng khám phá những yếu tố này trong bài viết ngày hôm nay .

I. Phản ứng tráng gương là gì?

Phản ứng tráng gương (hay phản ứng tráng bạc) là một phản ứng hóa học đặc trưng của anđehit, glucozơ, este, axit fomic… Đây là phản ứng dùng để nhận biết các chất trên với thuốc thử là dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3, viết gọn là AgNO3/NH3.

*Phản ứng tráng bạc, tráng gương là gì
Đây là một phản ứng oxi hóa khử. Trong môi trường tự nhiên NH3, AgNO3 sẽ tạo ra phức bạc amoniac. Phức bạc amoniac OH oxi hóa những chất ( như glucozơ, anđehit … ) tạo ra Ag sắt kẽm kim loại .

II. Phản ứng tráng gương của các hợp chất

1. Phản ứng tráng gương của anđehit

Amoniac NH3 tạo với Ag + ( trong AgNO3 ) phức chất tan bạc amoniac. Anđehit khử được Ag + trong phức bạc amoniac tạo thành Ag sắt kẽm kim loại .AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3a ) Phương trình tổng quát cho anđehit nói chung :R – ( CH = O ) n + 2 nOH ( t ° ) → R – ( COONH4 ) n + 2 nAg ↓ + 3 nNH3 + nH2Ob ) Đối với anđehit đơn chức :R – CH = O + 2OH ( t ° ) → R – COONH4 + 2A g ↓ + 3NH3 + H2Oc ) Đối với anđehit fomic :

Đây là trường hợp đặc biệt của anđehit vì nó có 2 nhóm –CH=O nên phản ứng tráng gương của anđehit fomic sẽ xảy ra như sau:

HCHO + 2OH ( t ° ) → HCOONH4 + 2A g ↓ + 3NH3 + H2OSau đó HCOONH4 liên tục phản ứng với AgNO3 / NH3 giống như este :HCOONH4 + 2OH → ( NH4 ) 2CO3 + 2A g ↓ + 3NH3 + H2OTổng hợp 2 quá trình ta sẽ có phương trình chung :HCHO + 4OH ( t ° ) → ( NH4 ) 2CO3 + 4A g ↓ + 6NH3 + 2H2 OPhản ứng tráng bạc là phản ứng đặc trưng dùng để phân biệt những anđehit .

2. Phản ứng tráng bạc của este

Este có phản ứng tráng bạc không và những ete nào có tham gia P / Ư này ?Chỉ những este của axit fomic có công thức chung là HCOOR mới cho phản ứng tráng gương với AgNO3 / NH3 .– Với R là gốc hidrocacbon :HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2A g ↓ + 3NH3 + H2O– Với R là H : ( axit fomic )HCOOH + 2OH → ( NH4 ) 2CO3 + 2A g ↓ + 2NH3 + H2OHayHCOOH + 2OH → CO2 + 2A g ↓ + 3NH3 + 2H2 O

Thí nghiệm phản ứng tráng bạc

*Phản ứng tráng bạc của este

3. Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ

Este có phản ứng tráng bạc không ? Fructozơ có phản ứng tráng bạc không ? Hãy cùng tìm hiểu và khám phá ngay sau đây :Phức bạc amoniac oxi hóa glucozơ tạo bạc gluconat và giải phóng Ag sắt kẽm kim loại .CH2OH4CHO + 2OH ( t ° ) → CH2OH4COONH4 + 2A g ↓+ 3NH3 + H2O

Đồng phân của glucozơ là fructozơ tuy không có nhóm –CH=O nhưng vẫn có phản ứng tráng bạc. Vì khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng:

Fructozơ ( OH – ) ⇔ GlucozơĐối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không có tính khử. Tuy nhiên, khi đun nóng trong thiên nhiên và môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch có tính khử gồm glucozơ và fructozơ .C12H22O11 ( saccarozơ ) + H2O → C6H12O6 ( glucozơ ) + C6H12O6 ( fructozơ )Sau đó, glucozơ sẽ tham gia phản ứng tráng gương .Xem thêm : Tổng Công Ty Vận Tải TP. Hà Nội : Thách Thức Cũng Chính Là Cơ HộiĐăng ký kênh youtube của Từ Điển Hóa Học để xem nhiều video thí nghiệm hóa học mê hoặc hơn
*Từ điển hóa học – Youtube

4. Phản ứng của ankin–1–in với AgNO3/NH3

Ankin – 1 – in cũng có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong thiên nhiên và môi trường NH3 tạo ra kết tủa màu vàng nhạt, sau chuyển sang màu xám. Tuy nhiên, đây chỉ là phản ứng thế nguyên tử H bằng ion sắt kẽm kim loại. Nguyên tử H trong ankin – 1 – in này chứa link ba ( ≡ ) linh động .

Ví dụ:

Axetilen ( C2H2 ) phản ứng với dung dịch AgNO3 trong môi trường tự nhiên NH3 :AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3H – C ≡ C – H + 2OH → Ag – C ≡ C – Ag ↓ ( màu vàng nhạt ) + 4NH3 + 2H2 OĐây cũng là phản ứng để phân biệt những ankin có link ba ở đầu mạch .R – C ≡ C – H + OH → R – C ≡ C – Ag ↓ ( màu vàng nhạt ) + 2NH3 + H2O

III. Điều kiện của phản ứng tráng gương

Các chất tham gia phản ứng tráng gương là những hợp chất có nhóm chức – CH = O trong phân tử :Anđehit (đơn chức, đa chức)Axit fomic HCOOHMuối của axit fomic: HCOONa, HCOOK, HCOONH4, (HCOO)2Ca…Este của axit fomic: (HCOO)nR – R là gốc hidrocacbon.Glucozơ, fructozơ và saccarozơ…

1. Một số chú ý khi giải bài tập phản ứng tráng bạc của anđehit

Anđehit ( đơn chức, đa chức ) Axit fomic HCOOHMuối của axit fomic : HCOONa, HCOOK, HCOONH4, ( HCOO ) 2C a … Este của axit fomic : ( HCOO ) nR – R là gốc hidrocacbon. Glucozơ, fructozơ và saccarozơ …

Phản ứng tráng bạc là phản ứng đặc trưng của anđehit. Vì vậy, khi làm bài tập về phản ứng tráng bạc của anđehit, chúng ta cần lưu ý một số yếu tố sau:

– Phương trình tổng quát :R ( CHO ) n + 2 nAgNO3 + 3 nNH3 + xH2O → R ( COONH4 ) n + nNH4NO3 + 2 nAg– Riêng với HCHO, ta có :HCHO + 4A gNO3 + 6NH3 + 2H2 O → ( NH4 ) 2CO3 + 4NH4 NO3 + 4A gPhản ứng của HCHO tạo ra muối vô cơ ( NH4 ) 2CO3 chứ không phải muối hữu cơ như những anđehit khác .Những quan tâm :a ) Phản ứng tổng quát chỉ vận dụng với anđehit không có link ba đầu mạch. Vì nếu anđehit có link ba đầu mạch thì nguyên tử H của C có link ba sẽ bị thế bằng Ag .b ) Đặc điểm của phản ứng tráng gương– Nếu nAg = 2 nAnđehit → Anđehit là đơn chức, không phải HCHO .– Nếu nAg = 4 nAnđehit → Anđehit là 2 chức hoặc HCHO .– Nếu nAg > 2 nhỗn hợp Anđehit đơn chức → Hỗn hợp anđehit đơn chức này có HCHO .– Số nhóm – CH = O = nAg / 2 nAnđehit ( nếu hỗn hợp không có HCHO ) .

Xem thêm: Tìm Bài Hát ” Biết Làm Gì Khi Có Hai Người Yêu Mình ” (Kiếm Được 1 Bài)

IV. Ứng dụng của phản ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương được sử dụng đa phần trong công nghiệp sản xuất gương, ruột phích bình thủy … và 1 số ít ứng dụng khác .
*Ứng dụng của phản ứng tráng bạc
Trên đây tất cả chúng ta vừa khám phá về phản ứng tráng gương ( hay phản ứng tráng bạc ) của một số ít hợp chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic … Hi vọng những bạn đã hiểu hơn về loại phản ứng này và vận dụng để giải bài tập một cách hiệu suất cao. Cảm ơn những bạn đã ghé thăm website và chúc những bạn luôn vui tươi, niềm hạnh phúc nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.