Axit fomic không hề tác dụng với chất nào sau đây ?

Nội dung chính

  • Câu hỏi mới nhất
  • Axit fomic không tác dụng được với chất nào sau đây
  • Axit fomic không phản ứng với chất nào trong các chất sau
  • Tính chất hóa học của Axit Fomic
  • Câu hỏi vận dụng liên quan
  • Video liên quan

A. B. C. D. Axit fomic không hề tác dụng với chất nào sau đây ?
A.B.C.D.

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

  • Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4 ; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau :- Phần 1 : Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất .- Phần 2 : Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất .Giá trị của a là
  • X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một link đôi C = C ; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y ( X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z ). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là

Xem thêm » Trang chủ Sách ID Khóa học không lấy phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Axit fomic không tác dụng được với chất nào sau đây

Axit fomic không phản ứng với chất nào trong những chất sau được VnDoc biên soạn, tổng hợp hướng dẫn bạn đọc giải đáp những câu hỏi bài tập trắc nghiệm, tự luận về môn Hóa học. Nội dung câu hỏi dưới đây nằm trong nội dung bài Hóa học 11 Bài 45. Axit cacboxylic. Cũng như cạnh bên đó đưa ra những nội dung kim chỉ nan, câu hỏi bài tập tương quan. Mời những bạn tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể nội dung câu hỏi dưới đây .

Axit fomic không phản ứng với chất nào trong các chất sau

A. C6H5OH .B. Na .C. Mg .D. CuO .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

A. C6H5OH không phản ứng được với HCOOHB. 2HCOOH + 2N a → 2HCOON a + H2C. Mg + 2HCOOH → Mg ( HCOO ) 2 + H2D. 2HCOOH + CuO → ( HCOO ) 2C u + H2O

Đáp án A

Tính chất hóa học của Axit Fomic

1. Dung dịch HCOOH làm quỳ tím chuyển màu đỏ nhạt.

2. Axit Fomic tác dụng với kim loại mạnh

2K + 2HCOOH → 2HCOOK + H2

3. Axit Fomic tác dụng với oxit bazơ và bazo

CuO + 2HCOOH → (HCOO)2Cu + H2O

Zn ( OH ) 2 + 2HCOOH → Zn ( HCOO ) 2 + 2H2 O

4. Axit Fomic tác dụng với muối của axit yếu hơn

NaHCO3 + HCOOH → HCOONa + CO2 + H2OC6H5ONa + HCOOH → HCOONa + C6H5OH .

5. Tính chất của nhóm -COOH:

Phản ứng Este hóa.

HCOOH + CH3OH ⇔ HCOOCH3 + H2O( Đây là phản ứng thuận nghịch được xúc tác nhờ axit sunfuric đặc và nhiệt độ )

Phản ứng tráng gương

Khi nhóm chức anđehit khi tác dụng với AgNO3 hoặc Ag2O trong môi trường tự nhiên NH3 tạo ra Ag .HCOOH + 2 [ Ag ( NH3 ) 2 ] OH → ( NH4 ) 2CO3 + 2A g ( kết tủa ) + 2NH3 ( khí ) + H2O

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Axit fomic không thể tác dụng với chất nào sau đây?

A. dung dịch AgNO3 / NH3B. CH3OHC. CH3CHOD. Zn ( OH ) 2

Xem đáp án

Đáp án C

A. 2 AgNO3 + H2O + 4 NH3 + HCOOH → ( NH4 ) 2CO3 + 2 Ag ↓ + 2 NH4NO3B. HCOOH + CH3OH ⇔ HCOOCH3 + H2OC Sai : HCOOH không phản ứng với CH3CHOD. Zn ( OH ) 2 + 2HCOOH → Zn ( HCOO ) 2 + 2H2 O

Câu 2.Để phân biệt axit fomic và axit axeticcó thể dùng thuốc thử:

A. dung dịch NaOHB. C6H5OHC. dung dịch AgNO3 / NH3D. Cu ( OH ) 2

Xem đáp án

Đáp án C

Loại đáp án A, B, D : không dùng dung dịch NaOH, C6H5OH và Cu ( OH ) 2 vì cả 2 chất này đều cho hiện tượng kỳ lạ giống nhau .Để phân biệt axit fomic có công thức hóa học là HCOOH và axit axetic có công thức hóa học là CH3COOH ta chọn thuốc thử dung dịch AgNO3 / NH3Vì HCOOH còn nhóm – CHO và axit axetic không còn nhóm – CHO nên để phân biệt axit fomic ( HCOOH ) và axit axetic ( CH3COOH ) hoàn toàn có thể dùng thuốc thử là dd AgNO3 / NH3 :2 AgNO3 + H2O + 4 NH3 + HCOOH → ( NH4 ) 2CO3 + 2 Ag ↓ + 2 NH4NO3CH3COOH không có hiện tượng kỳ lạ gì

Câu 3.Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là :

A. glucozơ, axit axetic, anđehit oxalic, AxetilenB. fructozơ, axit fomic, fomanđehit, etylen glicolC. fructozơ, axit fomic, anđehit oxalic, AxetilenD. glucozơ, axit fomic, anđehit oxalic, Axetilen .

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 4.Dãy gồm các chất đều phản ứng với HCOOH là:

A. CH3NH2 ; C2H5OH ; KOH ; NaClB. NH3 ; Na ; Cu ; NaOH ; H2 ; O2C. Na2O ; KCl ; Fe ; CH3OH ; C2H5ClD. AgNO3 / NH3 ; Mg ; C2H5OH ; KOH ; NaHCO3

Xem đáp án

Đáp án D

A Sai vì loại : NaClB. Sai vì loại Cu, H2C. Sai vì loại KClD. Đúng AgNO3 / NH3 ; Mg ; C2H5OH ; KOH ; Na2CO32 AgNO3 + H2O + 4 NH3 + HCOOH → ( NH4 ) 2CO3 + 2 Ag ↓ + 2 NH4NO3Mg + 2HCOOH → Mg ( HCOO ) 2 + H25HCOOH + 20C2 H5OH → 15HCOOC2 H5 + 2H2 OKOH + HCOOH → HCOOK + H2ONaHCO3 + HCOOH → HCOONa + CO2 + H2O——————————————–Trên đây VnDoc đã ra mắt tới những bạn Axit fomic không phản ứng với chất nào trong những chất sau. Để hoàn toàn có thể nâng cao hiệu quả trong học tập, VnDoc xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải .Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất.

VietJackBằng cách ĐK, bạn chấp thuận đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.