Trung tâm gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Thành Phố Đà Nẵng xin ra mắt phần SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA H2SO4 LOÃNG VÀ H2SO4 ĐẶC. Nhằm tương hỗ cho những bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc những bạn học tốt môn học này .

1. Tính axit: Cả 2 đều là axit mạnh: 

 – Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

– Tác dụng với bazơ ( không có tính khử ) → muối + H2O
H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O
H2SO4 ­ + 2N aOH → Na2SO4 + 2H2 O

* Lưu ý: Tùy theo tỉ lệ phản ứng có thể tạo thành các muối khác nhau:

Gọi nOH – / nH + = T thì

  + T < hoặc = 1 → muối axit HSO4-
  + T > hoặc = 2 → muối trung hòa SO42- 

+ 1 < T < 2 → hỗn hợp 2 muối : HSO4 - và SO42 - - Tác dụng với oxit bazơ ( không có tính khử ) → muối ( trong đó sắt kẽm kim loại giữ nguyên hóa trị ) + H2O CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

* Lưu ý:

nH2SO4 = nH2O = nO ( trong oxit )
mmuối = moxit + mH2SO4 – mH2O = moxit + 98 nH2SO4 – 18 nH2O
= moxit + 80 nH2SO4 = moxit + 80 n ( O trong oxit )
– Tác dụng với muối ( không có tính khử ) → muối mới ( trong đó sắt kẽm kim loại giữ nguyên hóa trị ) + axit mới .
Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2
H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2 O + 2CO2

2. Tính oxi hóa

– Thí nghiệm so sánh : Cho 2 mảnh Cu vào 2 ống nghiệm chứa H2SO4 loãng, H2SO4 đặc. Sau đó đun nóng nhẹ cả 2 ống nghiệm .

– Hiện tượng :
+ Ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 loãng không có hiện tượng kỳ lạ .
+ Ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 đặc chuyển sang màu xanh và khí bay ra có mùi sốc .

– Phương trình hóa học xảy ra với dung dịch H2SO4 đặc:

2H2 SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2 O

a. H2SO4 loãng  

– H2SO4 loãng có tính oxi hóa trung bình do H + trong phân tử H2SO4 quyết định hành động .
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

b. H2SO4 đặc, nóng

– H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh do S + 6 trong phân tử H2SO4 quyết định hành động .
2F e + 6H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3SO2 + 6H2 O

* Nhận xét:

 – H2SO4 loãng tác dụng với kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó kim loại có hóa trị thấp) + H2. Còn H2SO4 đặc, nóng tác dụng được với hầu hết các kim loại (trừ Au và Pt) → muối trong đó kim loại có hóa trị cao + H2O + SO2 (S, H2S).

* Lưu ý:

– H2SO4 đặc nguội thụ động với Al, Fe và Cr .

3. Tính háo nước

– Thí nghiệm : Cho H2SO4 đặc vào cốc đựng đường

– Hiện tượng : Đường chuyển sang màu đen và sôi trào
– Phương trình hóa học :
C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4. 11H2 O

* Nhận xét:

– H2SO4 loãng không có năng lực này. Vì vậy, cần chú ý quan tâm khi pha loãng dung dịch H2SO4 đặc phải cho từ từ axit đặc vào nước mà không làm ngược lại vì hoàn toàn có thể gây bỏng. H2SO4 có năng lực làm than hóa những hợp chất hữu cơ .

Hình ảnh có liên quan

Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC  

Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 – 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.