Chúng ta đã biết về axit. Những axit khác nhau có một số tính chất hóa học giống nhau. Vậy những tính chất hóa học của axit giống nhau đó là gì? Và những axit nào là axit mạnh và yếu, chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

1. Tính chất hóa học của axit

1.1. Làm đổi màu chất chỉ thị

Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ .

1.2. Tác dụng với kim loại

Dung dịch axit tính năng với 1 số ít sắt kẽm kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hidro .

Axit + Kim loại → Muối + H2

Ví dụ :
2HC l ( dd ) + Zn → ZnCl2 + H2 ↑
3H2 SO4 ( dd loãng ) + 2A l → Al2 ( SO4 ) 3 + 3H2 ↑
Riêng axit HNO3 và H2SO4 đặc công dụng được với nhiều sắt kẽm kim loại ( không giải phóng khí hidro ) .

Tính chất hóa học của axit

1.3. Tác dụng với bazo

Dung dịch axit tính năng với bazo tạo thành muối và nước. Phản ứng giữa axit và bazo được gọi là phản ứng trung hòa .

Axit + Bazo → Muối + H2O

Ví dụ :
HCl + NaOH → NaCl + H2O
2HNO3 + Ba ( OH ) 2 → Ba ( NO3 ) 2 + H2O
H2SO4 + Cu ( OH ) 2 → CuSO4 + 2H2 O
Axit tính năng được với cả bazo tan và không tan .

1.4. Tác dụng với oxit bazo

Dung dịch axit công dụng với oxit bazo tạo thành muối và nước .

Axit + Oxit bazo → Muối + H2O

Ví dụ :
2HC l + K2O → 2KC l + H2O
2HC l + FeO → FeCl2 + H2O

1.5. Tác dụng với muối

Axit công dụng với muối tạo thành muối mới và axit mới .

Axit + Muối → Axitmới + Muốimới

Ví dụ :
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HC l
HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3
2HNO3 + Na2CO3 → 2N aNO3 + CO2 ↑ + H2O
Điều kiện của phản ứng là 2 chất tham gia phải tan và loại sản phẩm tạo thành phải có chất rắn không tan trong nước hoặc có khí thoát ra .

2. Axit mạnh và axit yếu

Dựa vào đặc thù hóa học, axit được phân loại làm 2 loại :
– Axit mạnh : HCl, H2SO4, HNO3, HClO4 …
– Axit yếu : H2CO3, H2S, H2SO3, HF …

Giải bài tập về tính chất hóa học của axit

Câu 1. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dd H2SO4 (loãng). Viết các PTHH của phản ứng điều chế magie sunfat MgSO4.

Bài làm:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O
Mg ( OH ) 2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2 O

Câu 2. Cho những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dd HCl sinh ra:

a ) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí
b ) dd có màu xanh lam
c ) dd có màu vàng nâu
d ) dd không có màu
Viết những PTHH .

Bài làm:

a) Mg + 2HCl → MgCl2+ H2

b ) CuO + 2HC l → CuCl2 + H2O
c ) Fe ( OH ) 3 + 3HC l → FeCl3 + 3H2 O
Fe2O3 + 6HC l → 2F eCl3 + 3H2 O
d ) Al2O3 + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 O

Câu 3. Viết các PTHH của những phản ứng sau:

a ) Magie oxit và axit nitric
b ) Đồng ( II ) oxit và axit clohiđric
c ) Nhôm oxit và axit sunfuric
d ) Sắt và axit clohiđric
e ) Kẽm và axit sunfuric loãng

Bài làm:

a ) MgO + 2HNO3 → Mg ( NO3 ) 2 + H2O
b ) CuO + 2HC l → CuCl2 + H2O
c ) Al2O3 + 3H2 SO4 → Al2 ( SO4 ) 3 + 3H2 O
d ) Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
e ) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 4. Có 10 g hỗn hợp bột 2 kim loại Cu và Fe. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần % (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a ) Phương pháp hóa học. Viết PTHH .
b ) Phương pháp vật lí .
( Biết rằng Cu không tính năng với axit HCl và axit H2SO4 loãng )

Bài làm:

a ) Phương pháp hóa học :
– Bước 1 : Cho 10 g hỗn hợp trên vào dd HCl ( hoặc H2SO4 loãng ) dư cho đến khi ngừng thoát khí ra. ( Fe phản ứng hết ) .
Fe + 2HC l → FeCl2 + H2 ↑
– Bước 2 : Chất rắn còn lại là Cu không tan đem đi lọc, rửa nhiều lần trên giấy lọc, sấy khô và cân .
– Bước 3 : Dựa vào khối lượng của Cu tính được khối lượng Fe. Từ đó tính được thành phần % theo khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại .
b ) Phương pháp vật lí :
– Bước 1 : Dùng thanh nam châm hút đầu bọc bằng mảnh nilon mỏng mảnh chà nhiều lần vào hỗn hợp để lấy riêng Fe ra. ( Đồng không bị nam châm hút hút ). Đem cân khối lượng Fe .
– Bước 2 : Dựa vào khối lượng của Fe, tính được khối lượng của Cu. Từ đó tính được thành phần % theo khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại .

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.