Hợp chất nào dưới đây không hề tham gia phản ứng trùng hợp .
A. Axit ε-aminocaproic .

B. Caprolactam.

C. Buta-1, 3 – đien .
D. Metyl metacrylat .

Hướng dẫn

Chọn đáp án là : A
Phương pháp giải :
Điều kiện tham gia pư trùng hợp là có link đôi hoặc vòng kém bền .
Lời giải chi tiết cụ thể :
Điều kiện tham gia pư trùng hợp là có link đôi hoặc vòng kém bền .
A. Axit ε-aminocaproic : H USD _ { 2 } $ N – [ CH USD _ { 2 } $ ] $ _ { 5 } $ – COOH ⟹ không thỏa mãn nhu cầu
B. Caprolactam có vòng kém bền ⟹ thỏa mãn nhu cầu
C. Buta-1, 3 – đien : CH USD _ { 2 } USD = CH-CH = CH USD _ { 2 } $ ⟹ thỏa mãn nhu cầu
D. Metyl metacrylat : CH USD _ { 2 } $ = C ( CH $ _ { 3 } $ ) – COOCH $ _ { 3 } $ ⟹ thỏa mãn nhu cầu
Đáp án A

Dung dịch chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?

Dung dịch chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Isopren.

B. Buta-1,3 – đien.

C. Metyl metacrylat.

D. Axit amino axetic.

Polime nào dưới dây có nguồn gốc vạn vật thiên nhiên ?Polime có mạch phân nhánh làPolime có cấu trúc mạch phân nhánh là :Polime có cấu trúc mạng khoảng trống ( mạng lưới ) là :Phát biểu nào sau đây là saiNhận xét về đặc thù vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng ?Điều kiện của monome để tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải cóChất có năng lực trùng hợp thành cao su đặc là :Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp làPolime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?Tơ capron ( nilon-6 ) được trùng hợp từ

Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là :

Một mắt xích của teflon có cấu trúc là :Để tạo thành PVA, người ta triển khai trùng hợpDãy gồm những chất được dùng để tổng hợp cao su đặc Buna-S là :Trùng hợp isopren tạo ra cao su đặc isopren có cấu trúc là :Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

Phát biểu nào sau đây đúng?

Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ ? Các polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp polietilen ( PE ), polipropilen ( PP ), polistiren ( PS ), poli ( vinyl clorua ) ( PVC ), poli ( vinyl axetat ) ( PVA ), poli ( metyl metacrylat ) ( PMMA ), poli ( tetrafloetilen ) ( teflon ), Nilon – 6 ( capron ), tơ nitron ( olon ), cao su đặc isoprene, cao su đặc clopren, cao su đặc buna .

Vndoc.com 8 phút trước
334 Like

› Học tập › Hóa 12 – Giải Hoá 12

Vndoc.com 4 phút trước
1458 Like

Dãy gồm những chất đều có năng lực tham gia phản ứng trùng hợp là : a. … stiren ; clobenzen ; isopren ; but-1-en. b. … 1,2 – điclopropan ; vinylaxetilen ; vinylbenzen ; …

Vungoi.vn 8 phút trước
1343 Like

Các chất có phản ứng trùng hợp : những chất có liên kết đôi ( C = C ) … Ghi nhớ điều kiện kèm theo phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ( mẫu sản phẩm có …

Vi-vn.facebook.com 1 phút trước
1874 Like

Các chất tham gia phản ứng trùng hợp. Câu hỏi : những chất tham gia phản ứng trùng hợp. A. isopropan. B. isopren. C. ancol isopropylic. D. toluen. Lời giải .

Toploigiai.vn 10 phút trước
1737 Like

Dãy gồm những chất đều có năng lực tham gia phản ứng trùng hợp là : ; A. 1,1,2,2 – tetrafloeten ; propilen ; stiren ; vinyl clorua. ; B. buta-1, 3 – đien ; cumen ; etilen ; …

Moon.vn 5 phút trước
1813 Like

Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp ? Etylen glicol. Propilen. Axit axetic. Toluen. Phương pháp giải : Điều kiện cần về cấu trúc của monome …

Zix.vn 4 phút trước
1714 Like

Dãy gồm những chất đều có năng lực tham gia phản ứng trùng hợp là : A. stiren, toluen, isopren, vinylaxetilen. B. benzen, caprolactam, etilen, …

Hoidapvietjack.com 2 phút trước
289 Like

Câu hỏi : Cho dãy những chất : CH2 = CHCl, CH2 = CH2, CH2 = CH – CH = CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có năng lực tham gia phản ứng trùng hợp là .

Hoc247.net 7 phút trước
1641 Like

+ Hợp chất có link đôi như có nhóm vinyl ( CH2 = CH – ), axit acrylic, axit metacrylic .. 1.2. Điều kiện để những chất hoàn toàn có thể tham gia phản …

Onthihsg.com 9 phút trước
444 Like

Phản ứng trùng hợp là phản ứng hóa học để tổng hợp những hợp chất đại phân tử … polymer có mắt xích cơ bản cấu trúc tựa như với monomer tham gia phản ứng .

Vi.wikipedia.org 9 phút trước
1248 Like

Hai chất nào sau đây đều tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime ? A. Vinyl clorua và caprolactam. B. Axit aminoaxetic và etilen. C. Etan và propilen .

Tuhoc365.vn 9 phút trước
1151 Like

Trong những chất : etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen và isopren số chất có năng lực tham gia phản ứng trùng hợp là : | 5 | 3 | 4 | 6 .

Phuongtrinhhoahoc.com 6 phút trước
1595 Like

Lapsan. Tơ lapsan là một loại polieste được tổng hợp từ những axit axit terephtalic và etylen glycol. p − HOOC − C6H4 − COOH + HO …

Lasta.com.vn 5 phút trước
754 Like

Chất nào sau đây có năng lực tham gia phản ứng trùng hợp ? A. CH 2 = CH – CN. B. CH 3 – CH 3. C. CH 3 – CH 2 – OH. D. CH 3 – CH 2 – CH 3. Để xem giải thuật cụ thể câu hỏi …

Hoc24h.vn 8 phút trước
1932 Like

Dãy nào sau đây gồm những chất đều có năng lực tham gia phản ứng trùng hợp ? B. propilen, stiren, vinyl clorua Trắc nghiệm môn Hóa học Lớp 12 .

Doctailieu.com 7 phút trước
760 Like

A. hiđrocacbon không no. B. có link kép trong phân tử. …, mạch hở. … O có số mol bằng nhau. Hỗn hợp đó gồm những hiđrocacbon nào sau đây ? A. Hai ankan. B.

Toc.123docz.net 5 phút trước
1059 Like

Từ những thông số kỹ thuật này hoàn toàn có thể nhìn nhận quy trình phản ứng nhờ vào mạnh vào những tác nhân cũng như thành phần chất tham gia phản ứng. Trong nghiên cứu và điều tra trước [ 3 ] …

Vjs.ac.vn 2 phút trước
596 Like

Dãy gồm những chất đều có năng lực tham gia phản ứng trùng hợp là : A. 1,1,2,2 – tetrafloeten ; propilen ; stiren ; vinyl clorua B. buta-1, 3 – dien ; …

Khoahoc.vietjack.com 6 phút trước
792 Like

Nếu phân tử nhỏ bị mất là nước, quy trình này được gọi là phản ứng khử nước. Các phân tử nhỏ thông dụng khác gồm có hydro clorua, metanol hoặc axit axetic. Khi …

Bytuong.com 5 phút trước
1357 Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.