Trong chương trình sinh học lớp 10, chúng ta được học về Axit nucleic, trong đó có một câu hỏi được đặt ra là: Axit nucleic cấu tạo theo nguyên tắc nào sau đây? Cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này:

Câu hỏi:

Axit nucleic cấu tạo theo nguyên tắc nào sau đây ?
A. Nguyên tắc đa phân

B. Nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc đa phân

C. Nguyên tắc bổ trợ
D. Nguyên tắc bổ trợ và nguyên tắc đa phân

Đáp án đúng A.

Axit nucleic được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân nhờ link phôtphodieste mà đơn phân cấu tạo chính là những nuclêôtit, axit nuclêic gồm ADN ( axit đêôxiribônuclêic ) và ARN ( axit ribônuclêic ) .

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Axit nucleic có nghĩa là axit nhân, gọi như vậy là vì người ta tách chiết được ADN hầu hết từ nhân của tế bào. Có hai loại axi nucleic, đó là : ADN ( axit đêôxiribônuclêic ) và ARN ( axit ribônuclêic ) .

ADN tồn tại chủ yếu trong nhân tế bào và cũng có ở ti thể, lạp thể trong tế bào chất. Đó là một axit hữu cơ, có chứa các nguyên tố C, H, O, N và P mà mô hình cấu trúc của nó được 2 nhà bác học J.Watson và F.Crick công bố vào năm 1953.

Theo quy mô này, cấu trúc phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch pôlinuclêôtit ( mỗi mạch do những nucleotit link với nhau bằng link phôtphodieste ) chạy song song và ngược chiều nhau xoắn đều đặn quanh trục phân tử. Chiều xoắn từ trái sang phải ( ngược chiều kim đồng hồ – xoắn phải ). Đường kính vòng xoắn là 2 nm ( nanômet ), chiều cao vòng xoắn là 3,4 nm ( một chu kì xoắn ) gồm 10 cặp nuclêôtit. Chiều dài phân tử hoàn toàn có thể tới hàng chục, hàng trăm micrômet .
Đa số những phân tử ADN được cấu tạo từ hai mạch pôlinuclêôtit cấu trúc theo nguyên tắc đa phân ( gồm nhiều đơn phân phối hợp với nhau ) và nguyên tắc bổ trợ ( A của mạch này thì link với T của mạch kia bằng hai mối link hiđrô và ngược lại ; G của mạch này thì link với X của mạch kia bằng ba bốn link hiđrô và ngược lại ) .
Phân tử ADN ở những tế bào nhân sơ thường có cấu trúc dạng vòng còn phân tử ADN ở những tế bào nhân thực lại có cấu trúc dạng thẳng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.