Axít nuclêic và sự biểu hiện thông tin trên ADN cũng giống nhau về cơ bản. Phát minh ra cấu trúc của phân tử ADN thỏa mãn đối với vật chất di truyền: chứa và truyền đạt thông tin di truyền, tự sao chép chính xác, có khả năng biến dị và sửa sai.Tất cả những sinh vật trên hành tinh tất cả chúng ta đều có hệ gen ( genome ) với cấu trúc chung làvà sự biểu lộ thông tin trêncũng giống nhau về cơ bản. Phát minh rathỏa mãn so với vật chất di truyền : chứa và truyền đạt thông tin di truyền, tự sao chép đúng chuẩn, có năng lực biến dị và sửa sai .tế bào nhân thựcADN dạng xoắn kép theo mô hình dạng B của Watson và Crick.

tế bào nhân sơ vật chất di truyền (VCDT) chỉ là một phân tử ADN dạng vòng, còn VCDT ởlà một phân tử ADN dạng xoắn kép. Ở bài này chúng ta chỉ chủ yếu bàn đến

Câu 1: So sánh cấu trúc và chức năng của ADN với ARN?

Câu 2: Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit. Điểm khác nhau giữa các nuclêôtit là gì?

– ADN có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mỗi đơn phân là một nuclêôtit .
– Mỗi nuclêôtit có cấu tạo gồm 3 thành phần là đường đêôxiribôzơ, nhóm phôtphat và bazơ nitơ. Có 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X, chúng phân biệt nhau về bazơ nitơ nên người ta gọi tên của những nuclêôtit theo tên của những bazơ nitơ ( A = Ađênin, T = Timin, G = Guanin và X = Xitôzin ) .

– Các nuclêôtit trên một mạch liên kết với nhau bằng liên kết phôtphođieste tạo thành chuỗi pôlinuclêôtit. Các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung (A của mạch này liên kết với T của mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô và ngược lại; G của mạch này liên kết với X của mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô và ngược lại).
– Các liên kết phôtphodieste giữa các nuclêôtit trong chuỗi pôlinuclêôtit là các liên kết bền vững, chỉ những tác nhân đột biến có cường độ mạnh mới có thể làm ảnh hưởng tới liên kết này do đó liên kết phôtphodieste giữ cho phân tử ADN sự bền vững nhất định. Ngược lại, liên kết hiđrô là liên kết yếu nhưng ADN có rất nhiều liên kết hiđrô nên ADN vừa bền vững vừa linh hoạt, chính nhờ tính linh hoạt này mà các enzim có thể sữa chữa các sai sót về trình tự sắp xếp các nuclêôtit.

Bạn đang đọc: ADN – axít nuclêic

Câu 3: Phân biệt cấu trúc và chức năng của các loại ARN?

Câu 4: Dựa vào cơ sở khoa học nào mà người ta có thể xác định mối quan hệ huyết thống giữa 2 người, xác định nhân thân các hài cốt hay truy tìm dấu vết thủ phạm thông qua việc phân tích ADN?

– Rất khó có trường hợp 2 người khác nhau ( không có quan hệ huyết thống ) lại có cấu trúc ADN trọn vẹn giống nhau ( Tỷ Lệ trùng hợp chỉ xảy ra 1 trên 200 triệu lần ). Dựa vào đặc thù này mà kĩ thuật nghiên cứu và phân tích ADN đã sinh ra và nó đã có những ứng dụng thoáng rộng trong thực tiễn .
– Các nhà khoa học hoàn toàn có thể dựa vào ADN để săn lùng thủ phạm, xác lập huyết thống, xác lập nhân thân của những tro cốt … Ví dụ, người ta hoàn toàn có thể tách ADN từ một sợi tóc còn sót lại trên hiện trường vụ án rồi so sánh ADN này với ADN của một loạt những người bị tình nghi. Nếu người tình nghi có ADN giống với ADN lấy từ sợi tóc để lại trên hiện trường thì hoàn toàn có thể người đó có tương quan đến vụ án. Tương tự như vậy, người ta hoàn toàn có thể xác lập một đứa bé có phải là con của người này hay người kia nhờ vào sự giống nhau về ADN giữa con và bố .

Câu 5: Chứng minh trong ADN, cấu trúc phù hợp với chức năng?

Chức năng của ADN là bảo quản, lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền. ADN có cấu trúc phù hợp để thực hiện chức năng của nó.

– Đầu tiên xét chức năng của ADN là bảo quản, lưu trữ thông tin di truyền nên nó phải thật bền vững. ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với đơn phân là các nuclêôtit, các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phôtphođieste tạo thành chuỗi pôlynuclêôtit. Các liên kết phôtphodieste giữa các nuclêôtit trong chuỗi pôlinuclêôtit là các liên kết bền vững, chỉ những tác nhân đột biến có cường độ mạnh mới có thể làm ảnh hưởng tới liên kết này do đó liên kết phôtphodieste giữ cho phân tử ADN sự bền vững nhất định giúp nó bảo quản và lưu trữ tốt thông tin di truyền. Mặt khác, các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung (A của mạch này liên kết với T của mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô và ngược lại; G của mạch này liên kết với X của mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô và ngược lại). Liên kết hiđrô là liên kết yếu nhưng ADN có rất nhiều liên kết hiđrô nên ADN vừa bền vững vừa linh hoạt, chính nhờ tính linh họat này mà các enzim có thể sữa chữa các sai sót về trình tự sắp xếp các nuclêôtit.

– ADN phiên mã tạo ra ARN, nhờ đó mà thông tin di truyền được truyền đạt từ ADN tới prôtêin theo sơ đồ ADN → ARN → prôtêin. Liên kết hiđrô giữa những nuclêôtit của 2 mạch đơn làm cho ADN vừa bền vững và kiên cố vừa linh động, tính vững chắc giúp nó dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ thông tin di truyền tốt còn tính linh động giúp cho 2 mạch đơn của nó thuận tiện tách nhau ra trong quy trình tái bản ( truyền đạt thông tin di truyền giữa những thế hệ tế bào và khung hình ) và phiên mã ( truyền đạt thông tin di truyền từ ADN tới prôtêin để bộc lộ thành tính trạng khung hình ). Mặt khác, nhờ nguyên tắc bổ trợ mà thông tin di truyền được sao chép một cách đúng mực nhất, hạn chế đến hơn cả tối thiểu những sai sót, bảo vệ truyền đạt thông tin đúng chuẩn .
– Ngoài ra, nguyên tắc cấu trúc đa phân làm cho ADN vừa phong phú lại vừa đặc trưng. Mỗi loại ADN có cấu trúc riêng, phân biệt với nhau ở số lượng, thành phần, trật tự những nuclêôtit. Tính phong phú và đặc trưng của ADN là cơ sở hình thành tính phong phú và đặc trưng của những loài sinh vật .

Câu 6: Tại sao ADN vừa đa dạng lại vừa đặc trưng?

– ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với đơn phân là những nuclêôtit. Số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp của những nuclêôtit làm cho ADN vừa phong phú lại vừa đặc trưng .

– Ngoài ra, cấu trúc không gian khác nhau của các dạng ADN cũng mang tính đặc trưng.

Câu 7: Trong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit. Theo em, đặc điểm nào về cấu trúc của ADN giúp nó có thể sửa chữa những sai sót nêu trên?

– ADN có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là những nuclêôtit. Các nuclêôtit giữa 2 mạch link với nhau bằng những link hiđrô theo nguyên tắc bổ trợ ( A của mạch này link với T của mạch kia bằng 2 link hiđrô và ngược lại ; G của mạch này link với X của mạch kia bằng 3 link hiđrô và ngược lại ), tuy link hiđrô là link yếu nhưng ADN có rất nhiều link hiđrô nên ADN vừa bền vững và kiên cố vừa linh động, chính nhờ tính linh họat này mà những enzim hoàn toàn có thể sữa chữa những sai sót về trình tự sắp xếp những nuclêôtit .
– Mặt khác, do được cấu tạo từ 2 mạch theo nguyên tắc bổ trợ nên thông tin di truyền được dữ gìn và bảo vệ tốt vì khi có sự hư hỏng ( đột biến ) ở mạch này thì mạch không bị hư sẽ được dùng làm khuôn để sửa chữa thay thế cho mạch bị đột biến .

Câu 8: Tại sao cũng chỉ 4 loại nuclêôtit nhưng các loài sinh vật khác nhau lại có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau?

  • Bài tập cơ bản về ADN

Tuy phân tử ADN chỉ được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit, nhưng do thành phần và trình tự phân bổ những nuclêôtit trên phân tử ADN khác nhau mà từ 4 loại nuclêôtit đó hoàn toàn có thể tạo nên vô số phân tử ADN khác nhau. Các phân tử ADN đó lại điều khiển và tinh chỉnh sự tổng hợp nên những prôtêin khác nhau lao lý những tính trạng rất phong phú nhưng đặc trưng ở những loài sinh vật khác nhau .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.