4.3 / 5 – ( 9 bầu chọn )
Axit sunfuric ( H2SO4 ) là một loại chất hóa học số 1 được ứng dụng nhiều trong những ngành công nghiệp sản xuất. Vậy Tích chất hóa học của H2SO4 là thế nào ? Axit H2SO4 đặc và loãng có khác gì nhau ? Cùng đi tìm hiểu và khám phá chi tiết cụ thể qua bà viết dưới đây nhé !

Xem thêm : Hút bể phốt

Axit Sunfuric là gì ?

Axit Sunfuric là một loại hóa chất lỏng sánh như dầu, không màu, không mùi, không bay hơi, nặng gấp 2 lần so với nước. Là một loại Axit vô cơ mạnh và năng lực hòa tan trọn vẹn trong nước theo bất kể tỷ suất nào .
Axit Sunfuric
H2SO4 tinh khiết không hề tìm thấy trên Trái Đất, do áp lực đè nén lớn giữa Axit Sulfuric và nước. Ngoài ra, axit sulfuric là thành phần của mưa axti, được tạo thành từ Điôxít lưu huỳnh trong nước bị oxi hóa, hay là axit sulfuric bị oxi hóa .
Xem thêm : Kích thước bồn cầu tiểu chuẩn
Công thức phân tử : H2SO4

Tính chất hóa học của Axit Sulfuric ( H2SO4 ) :

Tính chất chung của Axit Sulfuric :

H2SO4 có những đặc thù hóa học chung của Axit gồm có :

  • Axit mạnh có tính ION hóa cao .
  • Axit sulfuric có tính ăn mòn cao, phản ứng và hòa trong nước. Nó có năng lực oxy hóa rất cao và do đó, hoạt động giải trí như một tác nhân oxy hóa mạnh
  • H2SO4 có độ dịch chuyển rất thấp. Chính lý do này, nó góp thêm phần trong việc điều chế những axti dễ bay hơi hơn từ những muối axit khác .
  • H2SO4 đậm đặc là một chất khử nước rất mạnh. Nhờ vào đặc tính này, nó được dùng để làm khô nhiều loại khí không phản ứng với axit .
  • Nó có năng lực làm mất nước những chất hữu cơ như tinh bột .
  • Nó hoàn toàn có thể oxy hóa cả phi kim cũng như sắt kẽm kim loại .

Tính chất hóa học của H2SO4 đặc :

* Số oxi hóa của mà lưu huỳnh ( S ) hoàn toàn có thể có là : – 2 ; 0 ; + 4 ; + 6. Trong H2SO4 thì S có mức oxi hóa + 6 cao nhất nên → H2SO4 đặc có tính axit mạnh, oxi hóa mạnh và có tính háo nước .
Tính chất chung của Axit Sulfuric
a ) Axit sunfuric đặc tác dụng với sắt kẽm kim loại
– Thí nghiệm : Cho mảnh Cu vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc
– Hiện tượng : dung dịch chuyển sang màu xanh và khí bay ra có mùi sốc .
– Phương trình hóa học :
2H2 SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2 O
– H2SO4 đặc, nóng tác dụng với những sắt kẽm kim loại khác
2F e + 6H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3SO2 ↑ + 6H2 O
5H2 SO4 + 4Z n → 4Z nSO4 + H2S ↑ + 4H2 O
* Lưu ý :
– Trong những bài tập vận dụng, sắt kẽm kim loại tác dụng với axit sunfuric đặc thường gặp nhất là tạo khí SO2, khi giải thường vận dụng bảo toàn e và bảo toàn nguyên tố :

  • ne = nkim loại. ( hóa trị ) sắt kẽm kim loại = 2 nSO2
  • nH2SO4 phản ứng = 2 nSO2
  • mmuối = mkim loại + 96 nSO2

– H2SO4 đặc nguội thụ động ( không phản ứng ) với Al, Fe và Cr .
– H2SO4 đặc phản ứng được với hầu hết những sắt kẽm kim loại ( trừ Au và Pt ) → muối ( trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị cao ) + H2O + SO2 ↑ ( S, H2S ) .
– Sản phẩm khử của S + 6 tùy thuộc vào độ mạnh của sắt kẽm kim loại : sắt kẽm kim loại có tính khử càng mạnh thì S + 6 bị khử xuống mức oxi hóa càng thấp .
b ) Axit sunfuric đặc tác dụng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2 ↑
– PTPƯ : H2SO4 đặc + Phi kim → Oxit phi kim + H2O + SO2 ↑

S + 2H2SO4 3SO2↑ + 2H2O

C + 2H2 SO4 CO2 + 2H2 O + 2SO2 ↑
2P + 5H2 SO4 → 2H3 PO4 + 5SO2 ↑ + 2H2 O
c ) Axit sunfuric đặc tác dụng với những chất khử khác
– PTPƯ : H2SO4 đặc + chất khử ( FeO, FeSO4 ) → Muối + H2O + SO2 ↑
2H2 SO4 + 2F eSO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 ↑ + 2H2 O
2F eO + 4H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 ↑ + 4H2 O
d ) Tính háo nước của axit sunfuric
– Thí nghiệm : Cho H2SO4 đặc vào cốc đựng đường
– Hiện tượng : Đường chuyển sang màu đen và sôi trào
– Phương trình hóa học :
C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4. 11H2 O

Tính chất hóa học Axit sunfuric loãng :

H2SO4 loãng là một axit mạnh, có đầy đủ các tính chất hóa học chung của axit:
a) Axit sunfuric loãng làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

b ) Axit sunfuric lãng tác dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước H ( trừ Pb ) → muối sunfat ( trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị thấp ) + H2 ↑
– PTPƯ : H2SO4 loãng + Kim loại → Muối + H2 ↑
Ví dụ : Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 ↑
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 ↑
* Lưu ý :

nH2 = nH2SO4
mmuối = mkim loại + mH2SO4 – mH2 = mkim loại + 96nH2
c) Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

– PTPƯ : H2SO4 loãng + Oxit bazo → Muối + H2O
Ví dụ : FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O
MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O
* Lưu ý :

nH2SO4 = nH2O = nO (trong oxit)
mmuối = moxit + mH2SO4 – mH2O = moxit + 98nH2SO4 – 18nH2O = moxit + 80nH2SO4 = moxit + 80n(O trong oxit)
d) Axit sunfuric loãng tác dụng với bazơ → muối + H2O

– PTPƯ : H2SO4 loãng + Bazo → Muối + H2O
Ví dụ : H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O
H2SO4 ­ + 2N aOH → Na2SO4 + 2H2 O
– Phản ứng của H ­ 2 ­ SO4 với Ba ( OH ) 2 hoặc bazơ kết tủa chỉ tạo thành muối sunfat .
Ví dụ : Cu ( OH ) 2 + H2SO4 → CuSO4 ↓ + 2H2 O
Ba ( OH ) 2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2 O
e ) Axit sunfuric loãng tác dụng với muối → muối mới ( trong đó sắt kẽm kim loại giữ nguyên hóa trị ) + axit mới
– PTPƯ : H2SO4 loãng + Muối → Muối mới + Axit mới
Ví dụ : Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2
H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2 O + 2CO2
* Lưu ý : Thường dùng giải pháp tăng giảm khối lượng khi giải bài tập về phản ứng của axit sunfuric với muối .

Phương pháp điều chế H2SO4:

– FeS2 hoặc S → SO2 → SO3 → H2SO4
Đốt cháy quặng firit sắt :
4F eS2 + 11O2 → 8SO2 + 2F e2O3
Oxi hóa SO2 bằng oxi trong điều kiện kèm theo 400 – 5000C, xúc tác V2O5 ) :
2SO2 + O2 → 8SO3

Axit sunfuric đặc hấp thụ SO3 tạo thành oleum có công thức tổng quát là H2SO4.nSO3:

nSO3 + H2SO4 → H2SO4. nSO3
Pha loãng oleum thành axit sunfuric bằng lượng nước thích hợp :
H2SO4. nSO3 + ( n + 1 ) H2O → ( n + 1 ) H2SO4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.