29 Tháng 05, 2019

H2SO4 là một axit mạnh, được ứng dụng nhiều trong đời sống con người. Đây cũng là một trong những axit quan trọng trong chương trình Hóa học Vô cơ. Sách CCBook đã tổng hợp các phản ứng hóa học, ví dụ và các dạng bài tập cơ bản về axit sunfuric qua bài học dưới đây, các em hãy cùng tìm hiểu nhé:

Các phản ứng hóa học khi tác dụng với H2SO4 loãng

Trong chương trình Hóa học lớp 9, chúng ta sẽ gặp 3 loại phản ứng hóa học tác dụng với H2SO4 loãng; cụ thể:

Kim loại + H2SO4 loãng → Muối + H2

H2SO4 = nH2

Kim loại phản ứng với hỗn hợp hai axit trên để : 2 nh2 = nHCL + 2 nH2SO4
Định luật bảo toàn khối lượng :
Mkim loại + maxit = mmuối + mh2
Hoặc : mmuối = mkim loại + mgốc axit

Lưu ý: Na, K, Ba, Ca tác dụng với axit H2SO4 loãng theo thứ tự sau:

( 1 ) : Kim loại + axit → Muối + H2
( 2 ) : Kim loại + H20 → Bazơ + H2
Tính chất hóa học của Axit Sunfuric H2SO4 loãng

Oxit kim loại + H2SO4 loãng → Muối + H20

NH2SO4 = nH20
Oxit phản ứng với hỗn hợp hai axit trên để :
2 nH2O = nHCL + 2 nH2SO4
Định luật bảo toàn khối lượng :
Moxit + maxit = mmuối + mH2O
Hoặc : mmuối = mkim loại + mgốc axit
Để tính nhanh, ta hoàn toàn có thể viết phương trình dưới dạng : 2H + O → H2O
( O trong oxit phối hợp với H của axit tạo H2O )
→ nH2O = nO ( oxit ) = ½. nH ( axit )

Oleum tác dụng với H2SO4 loãng

H2SO4 + nSO3 → H2SO4. nSO3 ( oleum )
H2SO4. nSO3 + nH2O → ( n + 1 ) H2SO4

Xem thêm: Amino axit tác dụng với H2SO4 – phương pháp giải và các dạng bài tập

Một số bài tập cơ bản với H2SO4 loãng

Một số dạng bài tập với H2SO4 sẽ được nghiên cứu và phân tích và giải mẫu chi tiết cụ thể dưới đây, những em hãy cùng tìm hiểu và khám phá nhé :

Bài toán xác định lượng muối khan khi cô cạn dung dịch X

VD1 : Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗ hợp HCL 1M và H2SO4 0,28 M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 ( điều kiện kèm theo tiêu chuẩn ). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải :
+ Phân tích đề bài : Từ HCL và H2SO4 sinh ra H2, nên ta cần xác định lượng HCL và H2SO4 đã phản ứng hết hay dư bằng cách so sánh với lượng H2 sinh ra. Muốn tính khối lượng muối khan ta chỉ cần vận dụng định luật bảo toàn khối lượng với axit đã phản ứng .
+ Chi tiết giải thuật :
Theo đề bài :
NH2 = 8,736 / 22,4 = 0,39 ( mol ) ; nHCL = 1.0,5 = 0,5 ( mol ) ; nH2SO4 = 0,28. 0,5 = 0,14 ( mol )
Phương trình hóa học :
Mg + 2HCL → MgCl2 + H2
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

2Al + 6HCL → 2AlCl3 + 3H2

2A l + 3H2 SO4 → Al2 ( SO4 ) 3 + 3H2
Nhận xét : 2 nH2SO4 + nHCL = 2 nH2 = 0,78 ( mol )
→ Axit phản ứng hết .
Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có : mkim loại + maxit = m ­ muối + mH2
→ mmuối = mkim loại + m ( HCL + H2SO4 ) – mH2 = 7,74 + 0,5. 36,5 + 0,14. 98 – 0,39. 2 = 38,93 ( gam )
Vậy cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là : 38,93 ( gam )
Một số bài tập mẫu với H2SO4 loãng

Bài toán tính nồng độ phần trăm trong dung dịch A

VD2 : Hòa tan hết một lượng Na vào dung dịch HCL 10 % thu được 46,88 gam dung dịch A gồm NaCl, NaOH và 1,568 lít H2 ( điều kiện kèm theo tiêu chuẩn ). Hãy tính nồng độ Tỷ Lệ của NaCL và NaOH trong dung dịch A .
+ Phân tích đề bài : Na phản ứng với HCl trước, sau khi HCl hết mà Na vẫn còn dư thì Na phản ứng với H2O trong dung dịch .
+ Hướng dẫn giải cụ thể :
Theo đề bài : nH2 = 1,568 / 22,4 = 0,07 ( mol )
Đặt số mol NaCl, NaOH lần lượt là : a, b ( mol ) .
Phương trình hóa học :
2N1 + 2HC l → 2N aCl + H2 ( 1 )
a a ← a → 0,5 a ( mol )
2N a + 2H2 O → 2N aOH + H2 ( 2 )
b b ← b → 0,5 b ( mol )
Theo ( 1 ) và ( 2 ) ta có : 0,5 a + 0,5 b = 0,07 ( * )
Theo ( 1 ) ta có : mHCl = 36,5 a ( gam ) → mdd HCl = 36,5 a / 10 % = 365 a ( gam )
Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có :
Mdd sau phản ứng = mNa + mdd HCl – mH2
↔ 46,68 = 23 ( a + b ) + 365 a – 0,07. 2
↔ 388 a + 23 b = 47,02 ( * * )
Từ ( * ) và ( * * ) suy ra : a = 0,12 ; b = 0,02
Nồng độ Phần Trăm NaCl và NaOH trong dung dịch A là :
C % NaCl = ( 0,12. 58,5 ) / 46.88 * 100 % = 14,97 %
C % NaOH = ( 0,02. 40 ) / 46,88 * 100 = 1,71 %

Trên đây là những phản ứng hóa học và các bài tập cơ bản về axit sunfuric H2SO4 loãng. Tài liệu được trích từ cuốn sách “Chinh phục kỳ thi vào 10 chuyên môn Hóa học”. Để nhận được tư vấn chi tiết về sách luyện thi, các em hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin cuối bài viết.

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

Nguồn : ccbook.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.