Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là axit ?
Nội dung chính
Bạn đang đọc : Chất nào dưới đây là axit theo areniut

 • Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit?
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút 1. Khái niệm chất điện ly, sự điện ly, axit – bazơ – muối – hidroxit lưỡng tính – Hóa học 11 – Đề số 9
 • Video liên quan

A. B. C. D. Chất nào sau đây là axit theo a – rê – ni – uyt ? A. HClO. B. CsOH. C. NH 4 Cl. D. CH 3 COONa. Theo A-rê-ni-ut chất nào dưới đây là axit ? A. C r ( N O 3 ) 3B. H B r O 3C. C d S O 4D. CsOH Theo kim chỉ nan A-rê-ni-ut, Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidro là axit

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H +  trong nước là axit

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử

Theo A-rê-ni-ut, axit là A. chất khi tan trong nước phân li ra anion H +. B. chất khi tan trong nước phân li ra cation H +. C. chất khi tan trong nước phân li ra anion OH -. D. Tất cả đều sai. Theo thuyết A-re-ni-ut, Tóm lại nào sau đây đúng ? A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là một axit. B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ. C. Một hợp chất có khả năngphân li ra cation H + trong nước là axit. D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử. ( a ) Trong những phản ứng hóa học, flo chỉ biểu lộ tính oxi hóa ; ( c ) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng ; ( e ) Tính khử của những ion halogenua tăng dần theo thứ tự : F -, Cl -, Br -, I – Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 

1. Trong 4 chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất là ?
Xem thêm : Top 10 Shop Ví nam hút khách nhất tại thành phố Hồ Chí Minh
A. eten. B. propen. C. but-1-en. D. pent-1-en. 2. Chất nào dưới đây không tác đụng với dung dịch A g N O 3 trong amoniac ? A. but-1-inB. but-2-inC. propinD. etin3. Chất nào sau đây không tính năng với B r 2 ( tan trong C C l 4 ) là ? A. but-1-in. B. but-1-en. C. xiclobutan. D. xiclopropan .
Mục lục

 • 1 Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit?
  • 1.1 Bài tập trắc nghiệm 15 phút 1. Khái niệm chất điện ly, sự điện ly, axit – bazơ – muối – hidroxit lưỡng tính – Hóa học 11 – Đề số 9
   • 1.1.1 Chia sẻ
   • 1.1.2 Một số câu hỏi khác cùng bài thi.
   • 1.1.3 Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit?

A. NH3 .
B. KOH .
C. C2H5OH .
D. CH3COOH .

Đáp án và lời giải
Đáp án 😀
Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút 1. Khái niệm chất điện ly, sự điện ly, axit – bazơ – muối – hidroxit lưỡng tính – Hóa học 11 – Đề số 9

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi .

 • Anion có tính lưỡng tính là :
 • Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit ?
 • Chất nào sau đây không là đặc trưng lưỡng tính :
 • Chất nào sau đây là chất lưỡng tính ?
 • Dung dịch BaCl2 2M có nồng độ mol / l của anion là :
 • Theo thuyết
 • Cho những chất sau đây có cũng nồng độ : NH3 ( 1 ), NaOH ( 2 ), Ba ( OH ) 2 ( 3 ), KNO3 ( 4 ). Dung dịch có pH lớn nhất là :
 • Chất nào sau đây khi tan trong nước tạo thành dung dịch có năng lượng dẫn được điện ?
 • Phát biểu nào sau đây đúng ?

Một số câu hỏi khác hoàn toàn có thể bạn chăm sóc .

 • Muốn thực thi quan hệ hợp tác giữa những vương quốc trong những nghành cần có :
 • Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về :
 • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của ai sau đây ?
 • Ngăn chặn và diệt trừ những tệ nạn xã hội được pháp lý pháp lý trong luật nào dưới đây :
 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

 • Mọi công dân khi có đủ điều kiện kèm theo kèm theo do pháp lý lao lý đều có quyền tiến hành hoạt động giải trí vui chơi kinh doanh thương mại sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gật đầu ĐK kinh doanh thương mại. Đây là nội dung quyền tự do kinh doanh thương mại thương mại của :
 • Ông B có giấy phép kinh doanh thương mại tạp hóa nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra shop nhà ông đã lập biên bản xử phạt và tịch thu 1 số ít ít mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa không có trong giấy phép ĐK kinh doanh thương mại. Ông B cho rằng ông có giấy phép ĐK kinh doanh thương mại và việc làm của cơ quan thuế là sai luật. Vậy hành vi của cơ quan thuế là :
 • Một thủ tục quan trọng mang tính bắt buộc khi những thành viên tham gia vào quá trình kinh doanh thương mại :
 • Mặt hàng nào không được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam?

  Xem thêm : Viên Uống Trắng Da Ngọc Trinh Beauty Diamond White Có Tốt Không ?

 • Nội dung nào dưới đây không đúng với quyền được phát triển?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.