Trắc nghiệm: Những dãy chất nào sau đây đều là oxit axit? 

A. CO2, SO3, Na2O, NO2
B. CO2, SO2, H2O, P2O5

C. SO2, P2O5, CO2, N2O5

D. H2O, CaO, FeO, CuO

Đáp án đúng C. SO2, P2O5, CO2, N2O5

Những dãy chất đều là oxit axit : SO2, P2O5, CO2, N2O5

Tiếp theo đây, Tìm hiểu chi tiết hơn về axit và những kiến thức có liên quan cùng Top Tài Liệu nhé!

1. Axit là gì ?

– Axit là một hợp chất hóa học có công thức HxA, có vị chua và tan được trong nước để tạo ra dung dịch có nồng độ pH < 7. Độ pH càng lớn thì tính axit càng yếu và ngược lại . – Ngoài ra, còn một cách định nghĩa axit là gì khác như sau “ axit là những phân tử hay ion có năng lực nhường proton H + cho bazo hoặc nhận những cặp electron không chia từ bazo ” . Những dãy chất nào sau đây đều là oxit axit?
– Thông thường, acid là bất kể chất nào tạo ra dung dịch có độ pH nhỏ hơn 7 khi nó hòa tan trong nước. Độ pH càng nhỏ thì tính acid càng mạnh. Các chất có đặc tính giống acid được gọi là có tính acid .
– Về mặt khoa học, acid là những phân tử hay ion có năng lực nhường proton ( ion H + ) cho base, hay nhận ( những ) cặp electron không chia từ base .

2. Công thức của axit

– Công thức tổng quát có dạng như sau: HxA

– Trong đó :
+ Với x là chỉ số của nguyên tử H
+ A là gốc Axit
Ví dụ :
– CTHH của axit cohidric : HCl
– CTHH của axit cacbonic : H2CO3
– CTHH của axit photphoric : H3PO4

3. Tính chất vật lý của axit

– Vị giác : acid có vị chua khi hòa tan trong nước .
– Xúc giác : acid có cảm xúc bỏng rát ( với những acid mạnh ) .
– Độ dẫn điện : acid là những chất điện li nên có năng lực dẫn điện .

4. Tính chất hóa học của axit

– Axit làm đổi màu giấy quì tím :

Những dãy chất nào sau đây đều là oxit axit? (ảnh 2)

– Axit làm quỳ tím hóa đỏ
– Ta triển khai thí nghiệm nhỏ vài giọt dung dịch HCL vào giấy quỳ tím và sau đó quan sát ta nhận thấy rằng màu của nó biến hóa chuyển sang màu đỏ. Do đó ta hoàn toàn có thể Kết luận rằng dung dịch axit làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ .
– Vì vậy, dựa vào đặc thù này, giấy quì tím được dùng để phân biệt dung dịch axit .

* Axit tác dụng với kim loại:

– Khi cho dung dịch Axit công dụng với những sắt kẽm kim loại đứng trước nguyên tử H trong dãy hoạt động hóa học ta sẽ nhận được một muối và giải phóng khí hidro. ( Nếu Axit đặc thì sẽ không giải phóng hidro )

Ví dụ:

2N a + 2HC l → 2N aCl + H2
Mg + H2SO4 ( loãng ) → MgSO4 + H2
Fe + 2HC l → FeCl2 + H2

* Tác dụng với bazơ:

– Khi cho dung dịch Axit công dụng với những Bazơ thì phản ứng sẽ xảy ra mãnh liệt và ta sẽ nhận được một muối và nước. Đây được gọi là phản ứng trung hòa
Ví dụ :
NaOH + HCl → NaCl + H2O
Mg ( OH ) 2 + 2HC l → MgCl2 + 2H2 O

* Tác dụng với oxit bazơ:

– Tất cả những axit đều công dụng với oxit bazơ và tạo thành muối + nước
Ví dụ :
Na2O + 2HC l → 2N aCl + H2
FeO + H2SO4 ( loãng ) → FeSO4 + H2O
CuO + 2HC l → CuCl2 + H2O

* Tác dụng với muối:

– Khi cho Axit công dụng với muối sẽ tạo thành những trường hợp sau đây :
– Chất tạo thành có tối thiểu 1 kết tủa hoặc một khí bay hơi
– Sau phản ứng, nếu muối mới là muối tan thì axit mới phải yếu, nếu muối mới là muối không tan thì axit mới phải là axit mạnh
Ví dụ :
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ( r ) + 2HC l
K2CO3 + 2HC l → 2KC l + H2O + CO2 ( H2CO3 phân hủy ra H2O và CO2 )

5. Phân loại axit

a. Dựa vào tính chất hóa học của axit

– Axit mạnh : Axit clohydric HCl, axit sulfuric H2SO4, axit nitric HNO3, …
– Axit yếu : Hydro sunfua H2S, axit cacbonic H2CO3, …

b. Dựa vào nguyên tử oxy

– Axit không có oxi : HCl, H2S, HBr, HI, HF …

– Axit có oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3…

c. Phân loại khác

– Axit vô cơ : HCl, H2SO4, HNO3, …
– Axit hữu cơ – RCOOH : CH3COOH, HCOOH, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.