A NaHSO4, NaHSO3, K2HPO3, KHCO3 .Nội dung chính

 • Muối axit là gì? Công thức muối axit
 • Tính chất hóa học của muối axit
 • Các muối axit thường gặp
 • Một số câu hỏi về muối axit
 • Muối axit có tan không?
 • Muối axit có kết tủa không?
 • Video liên quan

B KHS, NaHS, KH2PO3, NaH2PO4.

C NaHS, KHS, Na2HPO3, Na2HPO4 .D NaHCO3, KHSO3, K3PO4, NaH2PO4. Chất nào sau đây là muối axit được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc biết thế nào là muối axit cũng như lấy ví dụ muối axit, giúp các bạn học viên hoàn toàn có thể nắm được nội dung khái niệm cách tốt nhất. Từ đó vận dụng vào giải các dạng câu hỏi bài tập tương quan. Mời các bạn tìm hiểu thêm .

>> Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan 

 • Muối nào sau đây không phải là muối axit
 • Chất nào sau đây là muối trung hòa

A. Na2CO3 .
B. CH3COONa .
C. NaClO .
D. NaHSO4 .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Phân tử NaHSO4 có chứa nguyên tử H và có năng lực phân li ra H + : NaHSO4 → Na + + HSO4 −
HSO4 − ⇔ H + + SO42 −
Muối axit là muối mà trong gốc axit vẫn còn năng lực phân li ra H ⁺. Hóa trị của gốc axit này bằng số nguyên tử H đã được sửa chữa thay thế .
Ví dụ về muối axit : NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4, …
Nếu anion gốc axit còn hidro có tính axit thì gốc này sẽ liên tục phân li ra ion H + yếu .
Ví dụ :
NaHCO3 => Na + + HCO3 –
HCO3 ⁻ => H + + CO32 –
Muối là một hợp chất hóa học gồm một tổng hợp ion các cation và anion. Trong đó, cation là ion mang điện tích dương ( + ), anion là ion mang điện tích âm ( – ) .
Công thức hóa học của muối axit gồm 2 phần, đó là : Kim loại và gốc axit .
Ví dụ :
Muối Ba ( HCO3 ­ ) 2 gồm sắt kẽm kim loại Ba và 2 gốc axit – HCO3 .

Câu 1.Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là

A. HNO3, Ca ( OH ) 2, KHSO4, Mg ( NO3 ) 2 .
B. HNO3, Ca ( OH ) 2, KHSO4, Na2SO4. C. NaCl, Na2SO4, Ca ( OH ) 2 .
D. HNO3, NaCl, Na2SO4 .

Xem đáp án

Đáp án B

Ba ( HCO3 ) 2 + 2HNO3 → Ba ( NO3 ) 2 + 2CO2 + 2H2 O
Ba ( HCO3 ) 2 + Ca ( OH ) 2 → BaCO3 + CaCO3 + 2H2 O
2KHSO4 + Ba ( HCO3 ) 2 → 2H2 O + K2SO4 + 2CO2 + BaSO4
Ba ( HCO3 ) 2 + Na2SO4 → 2N aHCO3 + BaSO4

Câu 2. Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 .
B. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH .
C. Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl .
D. Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca ( OH ) 2 .

Xem đáp án

Đáp án B

B : AlCl3 ( dư ) + 3N aOH → Al ( OH ) 3 ↓ + 3N aCl .
A : 4N aOH ( dư ) + AlCl3 → NaAlO2 + 3N aCl + 2H2 O
C : CaCO3 + 2HC l → CaCl2 + H2O + CO2 ↑
D : 2CO2 ( dư ) + Ca ( OH ) 2 → Ca ( HCO3 ) 2

Câu 3. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit .
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ .
C. Một hợp chất có năng lực phân li ra cation H + trong nước là axit .
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Câu 4. Trong các chất sau, chất nào là muối axit

A. H3PO4
B. NaH2PO4
C. NaCl
D. NaAlO2

Câu 5. Chất nào sau đây là muối axit

A. NaHSO4 .
B. NaCl .
C. KNO3 .
D. Na2SO4.

Câu 6. Dãy chất nào sau đây gồm các muối axit

A. NaHSO4, KHSO3, K2HPO3, KHCO3 .
B. KHS, NaHS, KH2PO3, NaH2PO4 .
C. NaHS, KHS, K2HPO3, Na2HPO4 .
D. NaHCO3, KHSO3, K3PO4, NaH2PO4.

Câu 7. Dãy muối tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Na2CO3, Na2SO3, NaCl
B. BaCO3, Na2SO3, CaCl2
C. CaCO3, CaCl2, MgCl2
D. BaCl2, Na2CO3, Mg ( NO3 ) 2 … … … … … … … … … … … … ..
Trên đây Tip. edu.vn vừa trình làng tới các bạn bài viết Chất nào sau đây là muối axit, mong rằng qua bài viết này các bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm thêm kiến thức và kỹ năng các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 …
Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời các bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất .

Có lẽ hóa học là một trong những môn “ khó nhằn ” so với học viên tất cả chúng ta. Hôm nay, GiaiNgo sẽ cùng bạn ôn tập lại định nghĩa muối axit là gì nhé .Gần đến thi học kỳ nhưng bạn vẫn chưa kịp chớp lấy hết những kỹ năng và kiến thức mà thầy cô dạy, đặc biệt quan trọng là môn hóa. Đừng quá lo ngại GiaiNgo sẽ giúp bạn củng cố lại 1 số ít bài học kinh nghiệm để việc ôn thi học kỳ thuận tiện hơn .

Điển hình bài viết dưới đây sẽ nói về muối axit là gì cùng những kiến thức xoay quanh đến muối axit. Mời bạn đọc cùng theo dõi để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Muối axit là gì? Công thức muối axit

Muối axit là muối mà hidro trong gốc axit vẫn còn năng lực phân li ra H +. Hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử H đã được sửa chữa thay thế. Chẳng hạn như : NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4, …Nếu anion gốc axit còn hidro có tính axit thì gốc này liên tục phân li yếu ra ion H +. Ví dụ :

NaHCO ­ 3 => Na + + HCO3 –HCO3 – => H + + CO32 -Muối là một hợp chất hóa học gồm một tổng hợp ion của các cation và anion. Trong đó, cation là ion mang điện tích dương, anion là ion mang điện tích âm .Công thức hóa học của muối axit gồm 2 phần : Kim loại và gốc axit .

Ví dụ : Muối Ba ( HCO3 ­ ) ­ 2 gồm sắt kẽm kim loại Ba và 2 gốc axit – HCO3 .

Bài viết liên quan:

Tính chất hóa học của muối axit

Tính chất hóa học của muối axit là gần như có rất đầy đủ đặc thù của muối và axit. Muối axit vừa công dụng được với axit mạnh hơn nó, vừa tính năng với bazo tạo muối trung hòa và tính năng với muối .Ngoài ra, còn có một số ít muối axit đặc biệt quan trọng như muối photphat, nó công dụng với axit photphoric và tạo muối photphat mới. Muối có tính axit sẽ làm quỳ tím hóa đỏ. Sau đây là phản ứng bộc lộ đặc thù của một axit :

Phản ứng trung hòa:

Thể hiện đặc thù của một axit, muối axit tham gia phản ứng trung hòa với bazo tạo thành muối và nước .NaHCO3 + NaOH => Na2CO3 + H2OChú ý : Khi muối axit cho vào thiên nhiên và môi trường kiềm, lập tức nó bị trung hòa, do đó tạo thành muối trung hòa ứng với axit bắt đầu .

Phản ứng với muối:

Thể hiện đặc thù của một muối, muối axit phản ứng với muối tạo ra muối mới ( muối của axit mạnh ) và axit mới, loại sản phẩm phải có một chất ít tan, không bền, một chất bay hơi hoặc tạo thành một chất axit mới mà gốc axit ít phân li ( axit yếu ) .NaHSO4 + Na2CO3 => Na2SO4 + NaHCO3

 • NaHCO3 có gốc axit HCO3 phân li yếu trong dung dịch, nếu Na2CO3 dư.
 • NaHSO4 hết, Na2CO3 vẫn dư chỉ có 1 nguyên tử kim loại trong muối của axit yếu ban đầu Na2CO3 bị thay thế.

Phản ứng giữa 2 muối axit:

2 muối axit phản ứng với nhau, 1 chất sẽ đóng vai trò axit, 1 chất đóng vai trò muối, khi đó muối axit của axit mạnh đóng vai trò axit .NaHSO4 + NaHCO ­ 3 => Na2SO4 + H2O + CO2NaHSO4 đóng vai trò là axit, còn NaHCO ­ 3 là muối của axit yếu. Do đó, loại sản phẩm là muối của axit mạnh và axit yếu cacbonic ( không bền, bị phân hủy thành CO2 ) .

Muối axit + axit:

Muối axit + chính axit tương ứng hoàn toàn có thể cho mẫu sản phẩm là muối axit với nhiều H axit trong phân tử hơn .Na2HPO4 + H3PO4 => 2N aH2PO4

Muối axit của axit yếu phản ứng với axit mạnh hơn cho muối mới và axit mới yếu hơn, kèm theo chất kết tủa, ít phân li, hay bay hơi. Lúc này muối axit đóng vai trò là một muối .

Phản ứng nhiệt phân muối axit:

Đun nóng dung dịch muối bicacbonat hoàn toàn có thể sinh ra muối cacbonat trung hòa :Ca ( HCO3 ) 2 => CaCO3 + CO2 + H2O

Các muối axit thường gặp

Muối hidro sunfat:

Phân li trọn vẹn trong nước tạo H + và SO42 – và cation sắt kẽm kim loại, có đặc thù gần giống với H2SO4 loãng .

Muối hidro cacbonat:

Phân li ra HCO3 – ( ion này lưỡng tính ), dễ bị nhiệt phân tạo muối trung hòa .

Muối Photphat:

Gồm có 3 loại là PO43 -, HPO42 -, H2PO4 –, các muối này có đặc thù tương tự như nhau .

Một số câu hỏi về muối axit

Muối axit có tan không?

Muối axit phần đông tan tốt trong nước. Ví dụ như – HCO3, – HSO3, – HS, …Độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 g nước ở điều kiện kèm theo nhiệt độ nhất định để tạo thành dung dịch bão hòa. Độ tan được kí hiệu là S .

Muối axit có kết tủa không?

Muối axit có kết tủa. Trong hóa học, kết tủa là quy trình hình thành chất rắn từ dung dịch khi phản ứng hóa học xảy ra trong dung dịch lỏng .

Đôi khi sự hình thành chất kết tủa biểu lộ sự xuất hiện của phản ứng hóa học. Kết tủa cũng hoàn toàn có thể Open nếu hàm lượng hợp chất vượt ngưỡng tan của nó ( Open khi trộn các dung môi hoặc đổi khác nhiệt độ của chúng ). Sự kết tủa hoàn toàn có thể xảy ra rất nhanh từ dung dịch bão hòa .Hi vọng những thông tin hữu dụng trên đây của GiaiNgo đã giải đáp vướng mắc về muối axit là gì. Đừng quên để lại phản hồi và góp phần quan điểm nhé ! Chúc bạn có bài kiểm tra đạt tác dụng cao .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.