Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Trong dung dịch H3PO4 có bao nhiêu loại ion
  • Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước)
  • H3PO4 là chất điện li mạnh hay yếu
  • H3PO4 là chất điện li yếu
  • Câu hỏi vận dụng liên quan
  • Video liên quan

VietJack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chọn đáp án D

H3PO4 là axit 3 nấc. Trong dung dịch nước, H3PO4 phân li theo từng nấc :H3PO4 ⇄ H + + H2PO4 − ( nấc 1 đa phần )H2PO4 − ⇄ H + + HPO42 − ( nấc 2 kém hơn )HPO42 − ⇄ H + + PO43 − ( nấc 3 rất yếu )⇒ Trong dung dịch chứa các ion H +, H2PO4 −, HPO42 − và PO43 −.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

AH +, PO43 -BH +, H2PO4 -, PO43 -CH +, HPO42 -, PO43 -DH +, H2PO4 -, HPO42 -, PO43 – Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm – Phố pho và hợp chất Xét các phương trình phân li của H3PO4 ( H3PO4 là chất điện li yếu ).

Trong dung dịch H3PO4 có bao nhiêu loại ion

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion không kể H + và OH của nước được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp thắc mắc tương quan đến xác lập dung dịch axit photphoric có chứa các ion nào, cũng như từ đó vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập tương quan. Mời các bạn tìm hiểu thêm .

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước)

A. H +, H2PO4 ‒, HPO42 ‒, PO43 ‒ .B. H +, H2PO4 ‒, HPO42 ‒, PO43 ‒, H3PO4C. H2PO4 ‒, HPO42 ‒, PO43 ‒, H3PO4D. H +, H2PO4 ‒, PO43 ‒, H3PO4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Axit H3PO4 điện li yếu, trong dung dịch H3PO4 hoàn toàn có thể có các quy trình điện li như sau :Ta có : H3PO4 ⇄ H + + H2PO4 -H2PO4 – ⇄ H + + HPO42 -HPO42 – ⇄ H + + PO43 -→ Nếu bỏ lỡ sự phân li của H2O, trong dung dịch H3PO4 chứa 4 ion : H +, HPO42 -, H2PO4 -, PO43 – .

Đáp án B

H3PO4 là chất điện li mạnh hay yếu

H3PO4 là chất điện li yếu

H3PO4 là một axit trung bình. Trong dung dịch H3PO4 sẽ phân li thuận nghịch theo 3 nấc .Các axit yếu, bazơ yếu và 1 số ít muối là chất điện li yếu .Những chất điện li yếu là :Các axit yếu như CH3COOH, H3PO4, HClO, H2S, HF, H2SO3, …Các bazơ yếu như : Bi ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2, …

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1.Số lượng ion tồn tại trong dung dịch axit photphoric (không kể H+ và OH- của nước) là:

A. 1B. 3

C. 4

D. 2

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 2.Trong dung dịch H3PO4 có chứa bao nhiêu loại ion? (bỏ qua sự phân li của H2O)

A. 3B. 4C. 2D. 5

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3.Trong dung dịch axit formic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào ?

A. H +, COO – .B. H +, COO -, H2O .C. H +, COO -, HCOOH .D. H +, COO -, HCOOH, H2O .

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 4. Chất nào sau đây, hòa tan trong nước là chất điện li yếu?

A. NaNO3B. Ba ( OH ) 2C. H3PO4D. KClO3

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 5.Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HFB. H2CO3C. H3PO4D. HClO4

Xem đáp án

Đáp án D

…………………………..Trên đây VnDoc đã trình làng tới các bạn Dung dịch axit photphoric có chứa các ion không kể H + và OH của nước. Để hoàn toàn có thể nâng cao hiệu quả trong học tập mời các bạn tìm hiểu thêm 1 số ít tài liệu : Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải .Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời các bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất. Trang chủ Sách ID Khóa học không lấy phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Hay nhất

Ta có: H3PO4⇄⇄H++ H2PO4-

H2PO4-⇄⇄H++ HPO42-

HPO42-⇄⇄H++ PO43-

→ Nếu bỏ qua sự phân li của H2O, trong dung dịch H3PO4chứa 4 ion: H+, HPO42-, H2PO4-, PO43-.

Dung dịch axit H3PO4 có chứa các ion nào ? ( không kể H + và OH – của nước ) :
A.

B.

C. D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.