Trong những axit có oxi của Clo sau đây thì axit nào có tính axit mạnh nhất ?

Nội dung chính

  • Ta có liên kết O-H của axit HClO4 bị phân cực về phía nguyên tử oxi. Ngoài ra còn có ảnh hưởng hút electron của 3 nhóm (Cl=O) làm cho mật độ e trên nhóm –OH giảm làm cho độ phân cực giữa H và O trong nhóm càng mạnh hơn, do đó HClO4 có tính axit mạnh nhất.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

A. B. C. D.

Trong số các axit có oxi của Clo thì axit nào có tính axit mạnh nhất
– Mặc dù không trực tiếp tính năng với Oxi nhưng Clo vẫn tạo ra những oxit được điều chế bằng con đường gián tiếp .- Trong dãy những axit HClO, HClO2, HClO3, HClO4, theo chiều từ trái sang phải thì tính bền và tính axit tăng dần, còn năng lực oxi hoá giảm dần .[ 1 ] Sách giáo khoa lớp 10 – chương trình nâng cao[ 2 ] http://diendankienthuc.net[ 3 ] http://google.com

Cho 3 dãy những axit : HF, HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Axit mạnh nhất là

A. HF

B. HCl

C. HClO

D. HClO4

Trong những axit có oxi của Clo sau đây thì axit nào có tính axit mạnh nhất

A. HClO4

B. HClO3

C. HClO2

D. HClO

Cho 3 dãy những axit : HF, HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Axit mạnh nhất là

A. HF

B. HCl

C. HClO

D. HClO4

Hãy xác lập số oxi hóa của những nguyên tố : – Nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl. – Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2. – Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4. – Crom trong K2Cr2O7, Cr2 ( SO4 ) 3, Cr2O3. – Lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2. Số oxi hóa của clo trong những chất : HCl, KClO3, HClO, HClO2, HClO4 lần lượt là

A. -1, +5, +1, +3, +7

B. -1, +2, +5, +3, +7

C. -1, +5, -1, +3, +7

D. -1, +5, -1, -3, -7

1. Xác định số oxi hóa của

a. Cl trong những chất sau : Cl2, HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ClO4 -, MgCl2b. S trong những chất sau : S, Na2S, SO2, SO3, H2SO3, H2SO4, K2SO4c. N trong những chất sau : N2, N2O, NO, NO2, HNO3, NH4Cl, NH4NO3d. Mn trong những chất sau : MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnO4 -, Mn ( OH ) 2e. Cr trong những chất sau : Cr2O3, K2CrO4, K2Cr2O7, Cr2O72 -, CrCl3f. Fe trong những chất sau : Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS, FeCl2, FeCl3, FeCO3, FeSO4, Fe2 ( SO4 ) 3, Fe3 +g. C trong những hợp chất sau : CO, CO2, Na2CO3, CH4, C2H4, C2H2, C2H5OH

Số oxi hoá của clo trong axit pecloric HClO 4 làA. + 3. B. + 5 .C. + 7. D. – 1. Cho những phát biểu sau : 2. HF là axit rất mạnh vì có năng lực ăn mòn thủy tinh. 4. Trong công nghiệp nước javen được điều chế bằng cách sục Cl2 vào dung dịch NaOH. Xác định số oxi hóa của những nguyên tố trong những hợp chất, đơn chất và ion sau : HCl, HClO, NaClO2, HClO3, HClO4. Ta có link O-H của axit HClO4 bị phân cực về phía nguyên tử oxi. Ngoài ra còn có ảnh hưởng tác động hút electron của 3 nhóm ( Cl = O ) làm cho tỷ lệ e trên nhóm – OH giảm làm cho độ phân cực giữa H và O trong nhóm càng mạnh hơn, do đó HClO4 có tính axit mạnh nhất. 18/06/2021 1,665

A. HClO4

Đáp án chính xác

Ta có liên kết O-H của axit HClO4 bị phân cực về phía nguyên tử oxi. Ngoài ra còn có ảnh hưởng hút electron của 3 nhóm (Cl=O) làm cho mật độ e trên nhóm –OH giảm làm cho độ phân cực giữa H và O trong nhóm càng mạnh hơn, do đó HClO4 có tính axit mạnh nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số oxi hóa của clo trong những chất : HCl, KClO3, HClO, HClO2, HClO4 lần lượt là Xem đáp án » 18/06/2021 9,589

Số oxi hóa của clo trong phân tử CaOCl2 là : Xem đáp án » 18/06/2021 9,197

Trong số những hiđro halogenua sau đây, chất nào có tính khử mạnh nhất Xem đáp án » 18/06/2021 6,168

Axit clohiđric hoàn toàn có thể tham gia phản ứng oxi hóa – khử với vai trò Xem đáp án » 18/06/2021 5,486

Dùng bình thủy tinh hoàn toàn có thể chứa được toàn bộ những dd axit trong dãy nào sau đây Xem đáp án » 18/06/2021 3,739

Đổ dung dịch chứa 2 gam HBr vào dung dịch chứa 2 gam NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào ? Xem đáp án » 18/06/2021 3,292

Để tránh phản ứng nổ giữa Cl2 và H2, người ta thực thi giải pháp nào sau đây Xem đáp án » 18/06/2021 3,143

Tìm câu sai khi nói về clorua vôi : Xem đáp án » 18/06/2021 3,099

Dùng muối Iốt hàng ngày để chống bệnh bướu cổ. Muối Iốt ở đây là Xem đáp án » 18/06/2021 2,503

Clorua vôi là loại muối nào sau đây Xem đáp án » 18/06/2021 2,398

Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất riêng không liên quan gì đến nhau HCl, NaCl, HNO3. Chọn hóa chất cần dùng và thứ tự triển khai để phân biệt những chất đó Xem đáp án » 18/06/2021 2,329

Phản ứng nào sau đay được dùng để điều chế khí HCl trong phòng thí nghiệm Xem đáp án » 18/06/2021 2,267

Nước Gia-ven là hỗn hợp của những chất nào sau đây Xem đáp án » 18/06/2021 2,191

Trong phản ứng : Cl2 + 2N aOH → NaCl + NaClO + H2O. Phát biểu nào sau đây đúng với những phân tử Clo Xem đáp án » 18/06/2021 2,038

Trong phản ứng: Cl2 + 2KOH → KCl + KclO + H2O. Clo đóng vai trò nào

Xem đáp án » 18/06/2021 1,928

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.