AQ1 :

Bài này chỉ hoàn toàn có thể so sánh theo 2 dãy :

 • Dãy hidraxit (Axit không chứa oxi) khi đó dễ dàng thấy: H2S < HF < < HCl < HBr < HI
 • Dãy oxiaxit (axit chứa oxi): Dãy này dựa vào công thức dạng (HO)mXOn (n càng nhiều thì tính axit càng mạnh) ta có:
 • HClO: n=0 => Axit yếu
 • H2CO3, H2SO3: n = 1 => Axit trung bình và H2SO3 > H2CO3 vì độ âm điện của S > C
 • H2SO4, HNO3: n = 2 => Axit mạnh. H2SO4 mạnh hơn HNO3 vì tuy Độ âm điện của N > S nhưng 2 axit này không cùng dạng => Dựa vào thực nghiệm (dùng dung môi CH3COOH => HNO3 là bazơ; H2SO4 vẫn là axit)

So sánh độ mạnh yếu của các axit chỉ mang tính tương đối và không có ý nghĩa gì nhiều. Từ thực nghiệm người ta cố tìm cách giải thích hợp nhưng cũng chỉ cho 1 nhóm chất mang tính qui luật chứ đưa ra một dãy các axit như thế không tài nào giải thích được, chưa kể là khi so sánh ta phải đặt chúng trong cùng 1 điều kiện nhất định.

Bạn đang đọc: So sánh HNO3 và H2SO4

 • Bài của bạn AQ! có hơi không chính xác:
 • Dãy hidraxit sao lại dễ thấy được như vậy?
 • H2CO3 và H2SO3 mà là axit trung bình ư???
 • Chắc gì H2SO4 đã mạnh hơn HNO3 là do độ âm điện N>S???
 • Qui tắc bạn đưa ra khi dựa vào công thức chỉ là kinh nghiệm chứ hoàn toàn không có cơ sở thực tiễn, đâu phải trường hợp nào cũng đúng.

Prayer :

 • Bài của bạn AQ! có hơi không chính xác:
 • Dãy hidraxit sao lại dễ thấy được như vậy?
 • H2CO3 và H2SO3 mà là axit trung bình ư???
 • Chắc gì H2SO4 đã mạnh hơn HNO3 là do độ âm điện N>S???
 • Qui tắc bạn đưa ra khi dựa vào công thức chỉ là kinh nghiệm chứ hoàn toàn không có cơ sở thực tiễn, đâu phải trường hợp nào cũng đúng.

Một yếu tố có ý nghĩa hay không là tuỳ thuộc vào mỗi người. Cattuongms hỏi thì tôi nghĩ bạn ấy cần, thế cho nên tôi vấn đáp ! Ok chứ ? Về đoạn trích dẫn trên Bạn hãy đưa ra những số liệu đi chứ ? H2CO3 có pK1 = 4, ( Giá trị pK1 = 6,35 là tính cho dung dịch bão hoà có nồng độ cố định và thắt chặt mà thôi ) ; H2SO3 có pK1 = 2,0. Vậy tính axit yếu sao ? Chữ màu đỏ bạn đọc kỹ lại bài post ở trên đi nhé. Quy tắc kinh nghiệm tay nghề không phải khi nào cũng đúng nhưng bạn cũng cần phải nhớ đây ! Tôi cũng k nói là nó đúng trọn vẹn ! Dãy hidraxit nếu bạn thấy không dễ thấy thì vui mừng hỏi thêm những gì cần biết hoặc bạn hoàn toàn có thể lý giải giùm ! : chan ( Cảm ơn bạn đã luôn chăm sóc đến những bài post của tôi ! : leuleu (AQ1 :

Một yếu tố có ý nghĩa hay không là tuỳ thuộc vào mỗi người. Cattuongms hỏi thì tôi nghĩ bạn ấy cần, thế cho nên tôi vấn đáp ! Ok chứ ? Về đoạn trích dẫn trên Bạn hãy đưa ra những số liệu đi chứ ? H2CO3 có pK1 = 4, ( Giá trị pK1 = 6,35 là tính cho dung dịch bão hoà có nồng độ cố định và thắt chặt mà thôi ) ; H2SO3 có pK1 = 2,0. Vậy tính axit yếu sao ? Chữ màu đỏ bạn đọc kỹ lại bài post ở trên đi nhé. Quy tắc kinh nghiệm tay nghề không phải khi nào cũng đúng nhưng bạn cũng cần phải nhớ đây ! Tôi cũng k nói là nó đúng trọn vẹn ! Dãy hidraxit nếu bạn thấy không dễ thấy thì sung sướng hỏi thêm những gì cần biết hoặc bạn hoàn toàn có thể lý giải giùm ! : chan ( Cảm ơn bạn đã luôn chăm sóc đến những bài post của tôi ! : leuleu (

 1. Ý nghĩa mình đang đề cập đến là thực tiễn cơ. Mình trích dẫn bài viết của bạn nhưng về phần phản hồi bắt đầu mình đang đề cập đến nội dung mà bạn cattuong muốn hỏi .
 2. Câu này mình chẳng muốn lạm bàn nhiều, đây là box Hoá PT. Nhưng thử hỏi những bạn H2CO3 và H2SO3 là axit yếu hay axit trung bình ? ( Xét ở mức độ PT, ở điều kiện kèm theo nhất định )
 3. Chưa chắc ở đây là do chưa khẳng định so sánh cùng điều kiện nhất định nên việc so sánh là khập khiễng. Bạn đã đưa dẫn chứng thực nghiệm phía sau thì mình không có ý kiến. Có lẽ bạn hiểu nhầm ý của mình, bài post ở trên mình đã ghi thiếu lí do. Thành thật xin lỗi!

 4. Dãy halogenua axit thì hoàn toàn có thể so sánh được, còn về H2S và HF bạn so sánh dựa trên tiêu chuẩn nào mà lại dễ thấy ? ( Chắc hẳn điều này nhiều bạn sẽ vướng mắc ) .

PS : emotions của bạn thật khó hiểu .cattuongms :

Giải thích giùm em. 120 ^ 0 và 108 ^ 0 là số đo góc link quan sát được trong hai hợp chất trimetylamin ( H3C ) 3N và trisilylamin ( H3Si ) 3N. Hãy gán trị số đo góc link cho mỗi hợp chất và lý giải sự độc lạ này ?

– Trimetylamin có cấu trúc tháp đáy tam giác do trên N còn cặp electron chưa link làm góc link giảm xuống còn 108 độ. – Trisilylamin lại khác, nó có cấu trúc tam giác phẳng đều nên góc link bằng 120 độ. Nguyên nhân là do có sự tham gia của obitan d vào việc tạo thành link, nó xen phủ cùng obitan p của nguyên tử N làm biến dạng cấu trúc hình học phân tử mà theo VSERP ta không xác lập được. ( Hiểu theo thuật ngữ hóa học là : the N atom lone pair of ( H3Si ) 3N is delocalized onto the three Si atoms so it cannot exert its normal steric influence as predicted by Vserp rules < Trích : Frontier orbitals a practical manual > )PS : em thi HSG thì cũng nên tập tra tài liệu bằng tiếng anh sẽ dễ hiểu hơn .

Bài 1 : Thuyết nguyên tử của Đanton có 5 luận điểm chính như sau

 1. Tất cả các chất đều được tạo thành từ những hạt cực kì nhỏ bé, không thể phân chia được gọi là nguyên tử
 2. Không thể tạo ra các nguyên tử mới cũng như không thể hủy diệt các nguyên tử vốn sẵn có
 3. Nguyên tử của cùng 1 nguyên tố hóa học thì giống nhau về mọi mặt
 4. Nguyên tử của các nguyên tố khác nhau thì hoàn toàn khác nhau
 5. Các nguyên tử kết hợp với nhau theo tỉ lệ đơn giản để tạo thành phân tử a) Dưới ánh sáng của lí thuyết cấu tạo nguyên tử, và đồng vị hãy xem xét mỗi luận điểm trên có gì đúng, có gì sai b) Mặt dầu có những hạn chế những tại sao thuyết nguyên tử của Đanton lại có tác dụng thúc đẩu cho hóa học phát triển Bài 2:Hình bên cho biết một sơ đồ đơn của quang phổ vạch nguyên tử hiđro http://c.upanh.com/upload/12/508/KUX…371.Hoa101.bmp a) Dọc theo trục nằm ngang, người ta ghi đại lượng nào ? ( Bước sóng lamda, tần số v hay năng lượng E ) b) Đại lượng đó tăng hay giảm khi đi từ trái sang phải c) Giải thích tại sao quang phổ nguyên tử lại gồm một dãy vạch d) Trong vùng nhìn thây của quang phổ nguyên tử hiđro, các electron nhãy từ mức năng lượng nào về mức năng lượng nào ?

thaicuc95 :

Bài 1 : Thuyết nguyên tử của Đanton có 5 vấn đề chính như sau

 1. Tất cả các chất đều được tạo thành từ những hạt cực kì nhỏ bé, không thể phân chia được gọi là nguyên tử
 2. Không thể tạo ra các nguyên tử mới cũng như không thể hủy diệt các nguyên tử vốn sẵn có
 3. Nguyên tử của cùng 1 nguyên tố hóa học thì giống nhau về mọi mặt
 4. Nguyên tử của các nguyên tố khác nhau thì hoàn toàn khác nhau
 5. Các nguyên tử kết hợp với nhau theo tỉ lệ đơn giản để tạo thành phân tử a) Dưới ánh sáng của lí thuyết cấu tạo nguyên tử, và đồng vị hãy xem xét mỗi luận điểm trên có gì đúng, có gì sai b) Mặt dầu có những hạn chế những tại sao thuyết nguyên tử của Đanton lại có tác dụng thúc đẩu cho hóa học phát triển Bài 2:Hình bên cho biết một sơ đồ đơn của quang phổ vạch nguyên tử hiđro http://c.upanh.com/upload/12/508/KUX…371.Hoa101.bmp a) Dọc theo trục nằm ngang, người ta ghi đại lượng nào ? ( Bước sóng lamda, tần số v hay năng lượng E ) b) Đại lượng đó tăng hay giảm khi đi từ trái sang phải c) Giải thích tại sao quang phổ nguyên tử lại gồm một dãy vạch d) Trong vùng nhìn thây của quang phổ nguyên tử hiđro, các electron nhãy từ mức năng lượng nào về mức năng lượng nào ?

Ai lý giải hộ em câu 5 bài 1 với Và giúp em bài 2 với, em cần trợ giúp gấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.