Muỗi nào sau đây không phải là muối axit

Muối axit là muối mà gốc axit vẫn còn H có khả năng phân li ra ion Muối trung hòa là muối mà gốc axit không còn H có khả năng phân li ra ion .

Bạn đang xem: Muỗi nào sau đây không phải là muối axit

Trong công thức cấu trúc của Na2HPO3 vẫn còn nguyên tử H, nhưng không có năng lực phân li ra ion, vì link giữa H – P là link cộng hóa trị không phân cực. Trong công thức cấu trúc của những muối còn lại vẫn còn nguyên tử H có năng lực phân li ra ion ( do link giữa H – O là link cộng hóa trị có cực, cặp e dùng chung lệch hẳn về phía oxi là nguyên tử có độ âm điện lớn hơn ) .

**

Câu trả lời này có hữu ích không?

0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi cho isopren tham gia phản ứng cộng với H2 ( xt, to ), thu được tối đa bao nhiêu loại sản phẩm ?

Câu 2:

Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

Câu 3:

Cho những dung dịch : axit glutamic, valin, lysin, alanin, etylamin, anilin. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu xanh và không chuyển màu lần lượt là

Câu 4:

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba ( OH ) 2 vào dung dịch gồm Al2 ( SO4 ) 3 và AlCl3. Sự phụ thuộc vào của khối lượng kết tủa vào số mol Ba ( OH ) 2 được màn biểu diễn bằng đồ thị dưới đây. Nếu số mol Ba ( OH ) 2 đã dùng là 0,065 mol, thì lượng kết tủa thu được sẽ là :*

Câu 5:

Nhiệt phân trọn vẹn một hỗn hợp 17,4 g M2CO3 và CaCO3. Đến khi phản ứng kết thúc thu được 8,6 g chất rắn X và V lít khí CO2 ( đktc ). Giá trị của V và sắt kẽm kim loại M tương ứng là ?

Câu 6:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường tự nhiên kiềm, đun nóng gọi là phản ứng

Câu 7:

Cho hỗn hợp X gồm Al, Zn, Cu, Mg tính năng hết với dung dịch HNO3 đặc, nguội, dư thì thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi thì được chất rắn E. Nếu cho khí CO dư đi qua E nung nóng tới phản ứng trọn vẹn thì chất rắn thu được sau cuối có chứa

Câu 8:

Tính chất nào sau đây không phải đặc thù vật lí chung của sắt kẽm kim loại ?

Câu 9:

Cho X, Y, Z, T là những chất khác nhau trong những chất : CH3NH2, NH3, C6H5OH ( phenol ), C2H5OH và những đặc thù được ghi trong bảng sau :

Chất X Y Z T
Nhiệt độ sôi (oC) 182 78 -6,7 -33,4
Độ hòa tan trong nước (g/100 ml ở 0oC) 8,3 108,0 89,9

Kết luận nào sau đây đúng ?

Câu 10:

Cho hỗn hợp A gồm Fe, Ag, Cu, Al tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất rắn B. Cho B vào dung dịch HCL dư, khuấy kĩ, sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn C. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần của C gồm:

Câu 11:

Hợp chất nào sau đây có màu đỏ thẫm ?

Câu 12:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ?

Câu 13:

Cho những phát biểu sau :a ) Chất béo chứa những gốc axit no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường .b ) Chất béo bị thủy phân trong thiên nhiên và môi trường axit tạo ra etylen glicol và những axit béo .

c) Tơ nitron dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét.

Xem thêm: Thế Nào Là Hiện Tượng Thai Sinh, Bài 3 Trang 151 Sgk Sinh Học 7

d ) Trong phân tử peptit mạch hở số link peptit khi nào cũng bằng số gốc α – aminoaxit .e ) Amilopectin và amilozơ là đồng phân, khác nhau ở cấu trúc có nhánh và không phân nhánh .

f) Để nhận biết metylamin, anilin, glyxin, metylíomat, có thể sử dụng quỳ tím và nước brom.

Xem thêm: Để Trình Diễn Một Slide Trong Powerpoint Ta Bấm :, Để Trình Diễn Một Slide Trong Powerpoint, Ta Bấm

g ) Este CH2 = C ( CH3 ) – COOCH3 có tên gọi là etyl acrylat .Số phát biểu sai là :

Câu 14:

Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol KCl và a mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết Cu(NO3)2 còn dư sau khi quá trình điện phân kết thúc. Giá trị của a là

Câu 15:

Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và
Hỏi bài
*
Hỏi bàiTầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Quận TX Thanh Xuân, Thành phố Thành Phố Hà Nội, Nước Ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.