Oxit axit là bài học quan trọng trong chương trình Hóa THCS. Bài viết này Monkey sẽ chia sẻ đến các bạn tổng quan về định nghĩa, cách gọi tên, tính chất của oxit axit cũng như bài tập thực hành và gợi ý đáp án. 

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã
giỏi tiếng Anh như người bản xứ &
phát triển ngôn ngữ vượt bậc qua
các app của Monkey

Đăng ký ngay để được Monkey tư vấn loại sản phẩm tương thích cho con .

Định nghĩa oxit axit là gì?

Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit, chúng phản ứng với nước tạo thành axit hoặc công dụng với kiềm để tạo thành muối hóa học ( Theo Wikipedia. org ) .

Tìm hiểu định nghĩa oxit axit. (Ảnh: Shutterstock.com)

Ví dụ 1 số ít oxit axit hay gặp là : Cacbon dioxit ( CO2 ), lưu huỳnh đioxit ( SO2 ), lưu huỳnh trioxit ( SO3 ) …

Cách gọi tên oxit axit

Tên oxit axit : ( Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim ) + Tên phi kim + ( tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi ) + ‘ ‘ Oxit ’ ’

Chỉ số

Tên tiền tố

Ví dụ (nếu có)

1 Mono ( không cần đọc so với những hợp chất thường thì ) CO : Cacbon oxit
2 Đi CO2 : Cacbondioxit
3 Tri SO3 : Lưu huỳnh trioxit
4 Tetra  
5 Penta N2O5 : Đinitơ pentaoxit
6 Hexa  
7 Hepa  

Tính chất hóa học của oxit axit

Oxit axit có 3 đặc thù hóa học chính gồm : Tác dụng với nước, công dụng với bazơ và công dụng oxit bazơ .

Tìm hiểu tính chất oxit axit. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tác dụng với nước

Nhiều oxit axit tính năng với nước tạo thành dung dịch axit ( sách giáo khoa Hóa học 9, NXB Giáo dục đào tạo Nước Ta ) .
Ví dụ : Điphotpho pentaoxit P2O5 công dụng với H2O tạo thành dung dịch axit photphoric ( H3PO4 ) .
P2O5 ( r ) + 3H2 O ( l ) → 2H3 PO4 ( dd )
Thí nghiệm với nhiều oxit axit khác như lưu huỳnh đioxit ( SO2 ), lưu huỳnh trioxit ( SO3 ), đinitơ pentaoxit ( N2O5 ) … tất cả chúng ta cũng thu được những dung dịch axit tương ứng .

Tác dụng bazơ

Oxit axit công dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước .
CO2 ( k ) + Ca ( OH ) 2 ( dd ) → CaCO3 ( r ) + H2O ( l )
Các oxit axit khác như lưu huỳnh đioxit ( SO2 ), Điphotpho pentaoxit ( P2O5 ) … cũng cho ra phản ứng tựa như .

Tác dụng với oxit bazơ

Bằng thực nghiệm, người ta đã chứng tỏ được rằng 1 số ít oxit bazo ( BaO, CaO, Na2O … ) tính năng với oxit axit tạo thành muối .
BaO ( r ) + CO2 ( k ) → BaCO3 ( r )

Kết luận: Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối.

Xem thêm: 

Bài tập về oxit axit SGK kèm lời giải

Những bài tập về oxit ( gồm có cả oxit axit và oxit bazơ ) trong SGK / SBT Hóa học 9, NXB Giáo dục đào tạo Nước Ta dưới đây sẽ giúp những bạn ôn tập và nắm chắc hơn kỹ năng và kiến thức triết lý ở trên .

Thực hành làm bài tập hóa học. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Bài 1 (Bài tập 1 – SGK Hóa học 9, trang 6)

Có những oxit sau : CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào hoàn toàn có thể tính năng được với :
a / Nước .
b / Axit clohiđric .
c / Natri hiđroxit .
Viết những phương trình phản ứng .

Gợi ý đáp án: 

a ) Những oxit tính năng với nước là SO3 và CaO. Ta có phương trình phản ứng :
CaO + H2O → Ca ( OH ) 2
SO3 + H2O → H2SO4
b ) Những oxit tính năng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3. Ta có phương trình phản ứng :
CaO + 2HC l → CaCl2 + H2O
Fe2O3 + 6HC l → 2F eCl3 + 3H2 O
c ) Oxit tính năng với dung dịch natri hiđroxit là SO3. Ta có phương trình phản ứng :
SO3 + NaOH → NaHSO4
SO3 + 2N aOH → Na2SO4 + H2O

Bài 2 ( Bài tập 4 – SGK Hóa học 9, trang 6)

Cho những oxit sau : CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho công dụng với :
a / nước để tạo thành axit .
b / nước để tạo thành dung dịch bazơ .
c / dung dịch axit để tạo thành muối và nước .
d / dung dịch bazơ để tạo thành muối và nước .
Viết những phương trình phản ứng hóa học trên .

Gợi ý đáp án:

a / CO2, SO2 công dụng với nước tạo thành axit :
CO2 + H2O → H2CO3
SO2 + H2O → H2SO3
b / Na2O, CaO tính năng với nước tạo thành dung dịch bazơ :
Na2O + H2O → 2N aOH
CaO + H2O → Ca ( OH ) 2
c / Na2O, CaO, CuO công dụng với axit tạo thành muối và nước :
Na2O + 2HC l → 2N aCl + H2O
CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
d / CO2, SO2 công dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước :
CO2 + 2N aOH → Na2CO3 + H2O
SO2 + 2N aOH → Na2SO3 + H2O

Bài 3 (Bài tập 5 SGK Hóa học 9, trang 6)

Có hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm thế nào hoàn toàn có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? Trình bày cách làm và viết phương trình phản ứng hóa học .

Gợi ý đáp án: 

Dẫn hỗn hợp khí CO2 và O2 đi qua bình đựng dung dịch kiềm ( dư ) ( Ca ( OH ) 2, NaOH … khí CO2 bị giữ lại trong bình, do có phản ứng sau :
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 ↓ + H2O

Hoặc:

CO2 + 2N aOH → Na2CO3 + H2O

Ngoài những thông tin về oxit axit ở trên, chuyên mục “Kiến thức cơ bản” trên website Monkey còn cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích xung quanh môn Hóa học, Vật lý, Toán…Các bạn hãy ghé đọc website thường xuyên để tích lũy thêm cho mình nhiều kiến thức hữu ích khác nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.