Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cùng GiaLongLab theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Cách gọi tên oxit axit

Cách đọc tên oxit axit

Cách đọc tên oxit axitTên oxit axit : ( Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim ) + Tên phi kim + ( tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi ) + ‘ ‘ Oxit ’ ’

Chỉ số Tên tiền tố Ví dụ
1 Mono (không cần đọc đối với các hợp chất thông thường) ZnO: Kẽm oxit
2 Đi

 

UO2: Urani đioxit
3 Tri SO3: Lưu huỳnh trioxit
4 Tetra
5 Penta N2O5: Đinitơ pentaoxit
6 Hexa
7 Hepa Mn2O7: Đimangan heptaoxit

Tính chất hóa học của oxit axit

Tìm hiểu các tính chất hóa học của oxit axit

Tìm hiểu những đặc thù hóa học của oxit axit

1. Tính tan

Trừ SiO2 thì hầu hết những oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit .

Ví dụ:

SO3 + H2O → H2SO4P2O5 + 3H2 O → 2H3 PO4N2O5 + H2O → 2HNO3SO2 + H2O → H2SO3

2. Tác dụng với oxit bazo tan để tạo ra muối

Thông thường đó là những oxit tính năng được với nước ( Na2O, CaO, K2O, BaO )SO3 + CaO -> CaSO4P2O5 + 3N a2O -> 2N a3PO4

3. Tác dụng với bazơ tan

Bazo tan là bazo của sắt kẽm kim loại kiềm và kiềm thổ mới. Cụ thể, có 4 bazo tan như sau : NaOH, Ca ( OH ) 2, KOH, Ba ( OH ) 2 .P2O5 + 6KOH → 2K3 PO4 + 3H2 OTuỳ vào tỉ lệ mol giữa oxit axit và bazơ tham gia phản ứng mà loại sản phẩm tạo ra sẽ khác nhau, hoàn toàn có thể là nước + muối trung hoà, muối axit hoặc hỗn hợp 2 muối .

Gốc axit tương ứng có hoá trị II

Đối với kim loại trong bazơ có hoá trị I:

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 1 : Phản ứng tạo muối axitNaOH + SO2 → NaHSO3Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2 : Phản ứng tạo muối trung hoà2KOH + SO3 → K2SO3 + H2O

Đối với kim loại trong bazơ có hoá trị II

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 1 : Phản ứng tạo muối trung hoàCO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2 : Phản ứng tạo muối axitSiO2 + Ba ( OH ) 2 → BaSiO3

Đối với axit có gốc axit hoá trị III

Đối với sắt kẽm kim loại có hoá trị I :Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 6 :P2O5 + 6N aOH → 2N a2HPO4 + H2O

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 4:

P2O5 + 4N aOH → 2N aH2PO4 + H2OTỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2 :P2O5 + 2N aOH + H2O → 2N aH2PO4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.