Oxit axit là gì? Cách gọi tên oxit axit ra sao? Tính chất hóa học của oxit axit như thế nào? Một số loại oxit axit thường gặp. Ngoài oxit axit thì oxit còn có những loại nào khác không? Tất cả sẽ được VietChem giải đáp qua bài viết dưới đây.

Oxit axit là gì ?

Oxit axit hay anhydrid axit, là những oxit khi tính năng với nước sẽ tạo thành axit hoặc tính năng với bazơ tạo ra muối hóa học. Nó thường là oxit của phi kim, khi cho công dụng với nước cho ra mẫu sản phẩm axit tương ứng .
Ví dụ : CO2 có axit tương ứng là axit cacbonic H2CO3, SO2 có axit tương ứng là H2SO4, P2O5 axit tương ứng là H3PO4 .
Thế nào là oxit axit?

Thế nào là oxit axit?

Cách gọi tên oxit axit

Để gọi tên oxit axit, người ta sẽ gọi theo công thức như sau :

Tên oxit axit: (tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + tên phi kim + (tên tiền tố của chỉ số nguyên tử oxi) + “Oxit

Chỉ số

Tên tiền tố

Ví dụ

1 Mono ( không cần đọc so với những hợp chất thường thì ) ZnO : kẽm oxit
2 Đi UO2 : Urani đioxit
3 Tri SO3 : Lưu huỳnh trioxit
4 Tetra
5 Penta N2O5 : Đinitơ pentaoxit
6 Hexa
7 Hepa Mn2O7 : Đimangan heptaoxit

Tính chất hóa học của oxit axit

1. Tính tan

Hầu hết những oxit axit khi hòa tan vào nước sẽ cho ra dung dịch oxit ( trừ SiO2 )
SO3 + H2O → H2SO4
CO2 + H2O ⇔ H2CO3
P2O5 + 3H2 O → 2H3 PO4
N2O5 + H2O → 2HNO3

2. Tác dụng với oxit bazơ tan

Khi cho oxit axit công dụng với oxit bazơ tan sẽ tạo ra muối ( thường là những oxit hoàn toàn có thể tính năng được với nước )
SO3 + CaO → CaSO4
P2O5 + 3N a2O → 2N a3PO4

3. Tác dụng với bazơ tan

Bazơ tan là bazơ của sắt kẽm kim loại kiềm cùng kiềm thổ mới. Cụ thể, có 4 bazơ tan như : NaOH, KOH, Ca ( OH ) 2 và Ba ( OH ) 2 .
Sản phẩm tạo ra là khác nhau phụ thuộc vào vào tỷ suất mol giữa oxit axit và bazơ tham gia phản ứng. Nó hoàn toàn có thể là nước với muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp cả 2 muối .

♻️♻️♻️ Bazơ là gì? Tính chất hóa học của Bazơ bạn cần biết

3.1. Gốc axit tương ứng có hóa trị II

3.1.1. Đối với sắt kẽm kim loại trong bazơ có hóa trị là I
 • Trong trường hợp tỷ suất mol giữa bazơ và oxit axit là 1 : loại sản phẩm thu được là muối axit

NaOH + SO2 → NaHSO3

 • Trong trường hợp tỷ suất mol giữa bazơ và oxit axit là 2 : phản ứng tạo ra muối trung hòa

2KOH + SO3 → K2SO3 + H2O

3.1.2. Đối với sắt kẽm kim loại trong bazơ có hóa trị là II
 • Khi tỷ suất mol bazơ và oxit axit là 1 : phản ứng tạo ra muối trung hòa

CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3

 • Khi tỷ suất mol bazơ với oxit axit là 2 : phản ứng tạo ra muối axit

SiO2 + Ba ( OH ) 2 → BaSiO3

3.2. Đối với axit có gốc axit hóa trị III

– Đối với sắt kẽm kim loại có hóa trị là I

 • Khi tỷ suất mol bazơ với oxit axit là 2

P2O5 + 2N aOH + H2O → 2N aH2PO4

 • Khi tỷ suất mol bazơ với oxit axit là 4

P2O5 + 4N aOH → 2N aH2PO4 + H2O

 • Khi tỷ suất mol bazơ với oxit axit là 6

P2O5 + 6N aOH → 2N a2HPO4 + H2O

Tính chất hóa học của oxit axit

Tính chất hóa học của oxit axit

Phân loại những loại oxit

Oxit là một hợp chất gồm 2 nguyên tố, gồm có oxi và một nguyên tố khác với công thức tổng quát là MxOy. Oxit thường được chia thành những loại là oxit axit, oxit bazơ, oxit trung tính và oxit lưỡng tính .

 • Oxit axit: Loại axit có thể tác dụng với bazơ để tạo thành muối và nước, phản ứng với nước tạo ra axit tương ứng. Ví dụ: Mn2O7 – HMnO4, P2O5 – H3PO4, CO2 – H2CO3

 • Oxit bazơ: Là những oxit tác dụng được với axit để tạo ra muối và nước. Mội số oxit bazơ khi phản ứng với nước tạo thành bazơ tan gọi là kiềm. Ví dụ: CaO – Ca(OH)2, CuO – Cu(OH)2, Fe2O3 – Fe(OH)3, Na2O – NaOH.

 • Oxit lưỡng tính: là loại oxit có thể tác dụng được với cả axit hoặc bazơ tạo thành muối và nước. Ví dụ: Al2O3, ZnO.

 • Oxit trung tính: là loại oxit không phản ứng với nước để tạo ra bazơ hay axit và cũng không phản ứng với bazơ hay axit để tạo thành muối. Ví dụ: CO (cacbon monoxit), NO (nitơ monoxit),…

⚙⚙⚙ Amino axit là gì? Công thức các amino axit cần nhớ

Các oxit axit thường gặp

STT

Các oxit thường gặp

Các axit tương ứng

STT

Các oxit thường gặp

Các axit tương ứng

1 CO2 Cacbon đioxit – H2CO3 16 I2O Điiốt oxit – HIO
2 SO2 Lưu huỳnh đioxit – H2SO3 17 I2O3 Điiốt trioxit – HIO2
3 SO3 Lưu huỳnh trioxit – H2SO4 18 I2O5 Điiốt pentaoxit – HIO3
4 N2O3 Đinitơ trioxit – HNO2 19 I2O7 Điiốt heptaoxit – HIO4
5 N2O5 Đinitơ pentaoxit – HNO3 20 Br2O Đibrôm oxit – HBrO
6 P2O3 Điphotpho trioxit – H3PO3 21

Br2O3

Đibrôm trioxit – HBrO2
7 P2O5 Điphotpho pentaoxit – H3PO4 22 Br2O5 Đibrôm pentaoxit – HBrO3
8 Cl2O Điclo oxit – HClO 23 Br2O7 Đibrôm heptaoxit – HBrO4
9 Cl2O3 Điclo trioxit – HClO2 24 TeO2 Telua đioxit – H2TeO3
10 Cl2O5 Điclo pentaoxit – HClO3 25 F2O Điflo oxit – UFO
11 Cl2O7 Điclo heptaoxit – HClO4 26 UO2 Urani đioxit – H2UO3
12 CrO3 Crôm trioxit – H2Cr2O7 và H2CrO4 27 UO3 Urani trioxit – H2UO4
13 SiO2 Silic đioxit – H2SiO3 28 WO3 Wolfram trioxit – H2WO4
14 SeO2 Selen đioxit – H2SeO3 29 Mn2O7 Đimangan heptaoxit – HMnO4
15 SeO3 Selen trioxit – H2SeO4

Bài tập về oxit axit

1. Các bước giải cơ bản

– Dạng những bài toán về oxit axit công dụng với dung dịch kiềm ( KOH, NaOH, … )
Phương trình phản ứng :
CO2 + NaOH → NaHCO3 ( 1 )
CO2 + 2N aOH → Na2CO3 + H2O ( 2 )

Bước 1: Xét tỷ lệ mol bazơ với oxit axt (ký hiệu T)

 • Nếu T ≤ 1 : thu được mẫu sản phẩm là muối axit và chỉ xảy ra phản ứng ( 1 )
 • Nếu 1

 • Nếu T ≥ 2 : thu được loại sản phẩm là muối trung hòa, xảy ra phản ứng ( 2 )

Bước 2: Viết PTHH

Bước 3: Từ phương trình hóa học kết hợp áp dụng các định luật như định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố để giải đáp các yêu cầu đề bài đưa ra

– Dạng bài tập oxit axit công dụng với dung dịch kiềm thổ ( Ca ( OH ) 2, Ba ( OH ) 2, … )
Phương trình :
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O ( 1 )
2CO2 + Ca ( OH ) 2 → Ca ( HCO3 ) 2 ( 2 )
Các bước giải tựa như cách giải khi oxit axit tính năng với dung dịch kiềm
Hướng dẫn giải bài tập về oxit axit
Hướng dẫn giải bài tập về oxit axit

2. Bài tập đơn cử

Bài tập 1: Khi cho 1,68 lít CO2 (đktc) sục vào trong bình đựng 250ml dung dịch KOH dư. Biết thể tích của dung dịch trước và sau phản ứng là không thay đổi. Hãy tính nồng độ mol/lit của muối thu được sau phản ứng.

Lời giải:

Theo bài ra, ta có được : nCO2 = V / 22,4 = 1,68 / 22,4 = 0,075 ( mol )
Do KOH dư nên phản ứng tạo ra loại sản phẩm là muối trung hòa
CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O
1 mol 1 mol
0,075 x ? mol
Từ PTPƯ : nK2CO3 = nCO2 = 0,075 ( mol )
Vì thể tích của dung dịch trước và sau phản ứng không biến hóa nên Vdd = 250 ml = 0,25 lít
Nồng độ muối thu được sau phản ứng sẽ bằng : CM ( K2CO3 ) = n / V = 0,0075 / 0,25 = 0,3 ( mol / l )

Bài tập 2: Sử dụng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M để hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO2 (đktc). Sau phản ứng ta thu được muối BaSO3 không tan. Tính giá trị bằng số của V.

Lời giải

Theo bài ra, ta có : VBa ( OH ) 2 = 400 ( ml ) = 0,4 ( l )
nBa ( OH ) 2 = CM. V = 0,1. 0,4 = 0,04 ( mol )
PTPƯ :
SO2 + Ba ( OH ) 2 → BaSO3 + H2O
1 mol 1 mol
X ? mol 0,04 mol
Theo PTPƯ : nSO2 = nBa ( OH ) 2 = 0,04 ( mol )
VSO2 = nCO2. 22,4 = 0,04. 22,4 = 0,896 ( lít )

3. Dạng bài tập nhận biết oxit axit

Câu 1: Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. Cr2O3
B. FeO
C. CrO3
D. Fe2O3

Lời giải :

– Dễ dàng nhận biết FeO và Fe2O3 là các oxit bazo
– Cr2O3 là oxit lưỡng tính
=> Đáp án đúng là C – CrO3

Câu 2: Oxit nào là oxit axit?

A. P2O5
B. CO
C. MgO
D. CaO

Lời giải :
– Oxit bazo thường là oxit của sắt kẽm kim loại và tương ứng với 1 bazo. Ví dụ : Fe2O3, CaO …
– Oxit axit thường là oxit của phi kim tương ứng với 1 axit. Ví dụ : P2O5, N2O5 …
=> Đáp án đúng là A – P2O5

Trên đây là những thông tin cơ bản về oxit axit là gì, hóa chất VietChem hy vọng đã giúp bạn đọc hiểu thêm được oxit axit và những đặc điểm tính chất nổi bật cũng như cách gọi tên của nó. Nếu bạn đang còn thắc mắc bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hóa chất hoặc muốn tìm mua các sản phẩm hóa chất, quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline hoặc nhắn tin đến website hoachat.com.vn để được giải đáp chi tiết.

▶️▶️▶️ Halogen là gì? Đặc điểm, tính chất của các nguyên tố Halogen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.