03/12/2020 554Câu hỏi Đáp án và lời giảiĐáp án và lời giảiđáp án đúng : C