Silic đioxit không tan được trong dung dịch nào sau đâyNội dung chính

  • A. oxit axit
  • Đáp án ATan được trong dung dịch kiềm => SiO2 là oxit axit
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

A. dd NaOH đặc, nóng.

B. dd HF.

C. dd HCl.

D. Na2CO3 nóng chảy

Chú ý rằng SiO2 chỉ tan được trong dung dịch axit HF, dung dịch kiềm đặc đóng hoặc muối cacbonat nóng chảy của những sắt kẽm kim loại kiềm .
Đáp án C

Câu hỏi hot cùng chủ đề
  • Cho khí CO dư đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư, khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử những phản ứng xảy ra trọn vẹn. Phần không tan Z gồm :A. Mg, Fe, CuB. MgO, Fe3O4, CuC. MgO, Fe, CuD. Mg, Al, Fe, Cu

19/06/2021 129

A. oxit axit

Đáp án chính xác

Đáp án ATan được trong dung dịch kiềm => SiO2 là oxit axit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cặp chất nào sau đây không có phản ứng xảy ra

Xem đáp án » 19/06/2021 998

Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng Xem đáp án » 19/06/2021 885

Trong phản ứng hóa học nào sau đây silic đóng vai trò là chất oxi hóa Xem đáp án » 19/06/2021 350

Phản ứng dùng để khắc hình, khắc chữ lên thủy tinh là phản ứng giữa SiO2 với : Xem đáp án » 19/06/2021 186

Dung dịch hoàn toàn có thể hòa tan được SiO2 là Xem đáp án » 19/06/2021 180

Số oxi hóa thấp nhất của silic bộc lộ ở hợp chất nào sau đây Xem đáp án » 19/06/2021 179

Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng Xem đáp án » 19/06/2021 173

Phản ứng nào chứng tỏ axit silixic yếu hơn axit cacbonic Xem đáp án » 19/06/2021 165

Số oxi hóa cao nhất của silic biểu lộ ở hợp chất nào sau đây Xem đáp án » 19/06/2021 155

Nguyên tố thông dụng thứ hai ở vỏ toàn cầu là Xem đáp án » 19/06/2021 121

Dung dịch đậm đặc của hợp chất nào sau đây được gọi là thủy tinh lỏng Xem đáp án » 19/06/2021 118

Oxit axit nào sau đây khi tác dụng với nước không tạo thành axit

Xem đáp án » 19/06/2021 115

Chọn phát biểu đúng Xem đáp án » 19/06/2021 110

Có những axit sau : HCl, H2SiO3, H2CO3. Sắp xếp theo chiều tính axit tăng dần của 3 axit trên Xem đáp án » 19/06/2021 105

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dữ gìn và bảo vệ dung dịch HF trong những bình làm bằng : Xem đáp án » 19/06/2021 102 Trang chủ Sách ID Khóa học không lấy phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Nguyên tố phổ cập thứ hai ở vỏ toàn cầu làSilic tính năng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thườngSố oxi hóa cao nhất của silic biểu lộ ở hợp chất nào sau đâySố oxi hóa thấp nhất của silic bộc lộ ở hợp chất nào sau đâyTrong phản ứng hóa học nào sau đây silic đóng vai trò là chất oxi hóa

Oxit axit nào sau đây khi tác dụng với nước không tạo thành axit

Phản ứng hóa học nào sau đây không đúngPhản ứng nào chứng tỏ axit silixic yếu hơn axit cacbonic

Cặp chất nào sau đây không có phản ứng xảy ra

Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứngDung dịch đậm đặc của hợp chất nào sau đây được gọi là thủy tinh lỏngDung dịch hoàn toàn có thể hòa tan được SiO2 làSilic phản ứng được với toàn bộ những chất trong dãy chất nào dưới đây

Người ta có thể điều chế Si bằng cách

Silic có những dạng thù hình nào ?Silic đioxit và nhôm oxit cùng phản ứng với chất nào sau đây ?

A. CO2, Fe2O3, Na2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc.

B. CO2, Fe2O3, Na, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, H2.

C. CaO, H2O, CO2, Fe2O3, Na2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc.

D. PbO, CO2, Fe2O3, Na2O, CuO, Al2O3, H2, HCl đặc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.