Mở đầu chương trình Hoá 11 là chương Sự điện li. Trong chương này ta tìm hiểu cụ thể hơn về axit, bazơ, muối đã học ở lớp 8. Học về Axit, bazơ, muối lớp 11 là đi sâu hơn về bản chất của nó, để từ đó hiểu được tính chất của axit, bazơ, muối.Bạn đang xem : Thế nào là axit mạnh

*

Axit, bazơ, muối lớp 11

I. Axit, bazơ, muối lớp 11: AXIT

1. Định nghĩa

Theo A-re-ni-ut, Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation*Ví dụ :Mẹo phân biệt : Trong công thức của axit, luôn có 1 hoặc nhiều nguyên tử H link với gốc axit .Các dung dịch axit đều có một số ít đặc thù chung : làm quỳ tím hoá đỏ, tính năng với sắt kẽm kim loại giải phóng khí hiđro, công dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, … Nguyên nhân gây ra là do ion

2. Phân loại

trong dung dịch .Theo mức độ điện li của axit- Axit mạnh : khi tan trong nước phân li trọn vẹn thành ion*– Axit yếu : khi tan trong nước chỉ phân li một phần ra ion .*Theo số nguyên tử H trong phân tử- Axit một nấc : trong dung dịch nước chỉ phân li ra một nấc ra ion- Axit nhiều nấc : trong dung dịch nước phân li nhiều nấc ra ion*

Lưu ý: Các axit nhiều nấc phân li lần lượt theo từng nấc.

– Ngoài ra, ta hoàn toàn có thể phân loại dựa vào số nguyên tử oxi ( axit có oxi và không có oxi ), hay theo nguồn gốc ( axit vô cơ và axit hữu cơ ) .

3. Cách gọi tên

Tên gọi của 1 số ít axit hay gặp :

Axit

Tên

HCl Axit clohiđric
H2SO4 Axit sunfuric
H3PO4 Axit photphoric
HNO3 Axit nitric

4. So sánh tính axit của các axit:

– Dựa vào mức độ linh động của nguyên tử H. Nguyên tử H càng linh động, tính axit càng mạnh và ngược lại .Ví dụ : Nhìn vào phương trình điện li của**vàtrên đây, ta nhận thấy nguyên tử H củalinh động hơn nêncó tính axit mạnh hơn .- Ngoài ra, ta còn có một số ít cách so sánh khác như :- Các axit có oxi của cùng nguyên tố, trong phân tử càng nhiều oxi, tính axit càng mạnh :*– Các axit có oxi của những nguyên tố trong cùng chu kì :*– Các axit có oxi của những nguyên tố trong cùng nhóm :*– Các axit không có oxi của những nguyên tố trong cùng nhóm :*

II. Axit, bazơ, muối lớp 11: BAZƠ

1. Định nghĩa

Theo A-re-ni-ut, bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH – .Ví dụ :*Mẹo nhận ra : Trong công thức của bazơ, luôn có 1 hoặc nhiều nhóm OH link với ion sắt kẽm kim loại .Riêng với*, mặc dầu trong phân tử không có nhóm OH nhưng vẫn là một bazơ yếu vì quy trình phân li củatrong nước có tạo ra ion OH – :*Các dung dịch bazơ có 1 số ít đặc thù như : làm quỳ tím hoá xanh, công dụng với axit, oxit axit, dung dịch muối .

2. Phân loại:

Theo mức độ điện li của bazơ– Bazơ mạnh : khi tan trong nước phân li trọn vẹn thành ion*– Bazơ yếu : khi tan trong nước chỉ phân li một phần ra ion .*Theo số nhóm OH– Bazơ một nấc : trong dung dịch nước chỉ phân li ra một nấc ra ion OH – .*– Bazơ nhiều nấc : trong dung dịch nước phân li nhiều nấc ra ion OH – .*Khi viết phương trình điện li, cần bảo vệ cân đối nguyên tố và cân đối điện tích ở cả 2 vế của phương trình .Ngoài ra, ta hoàn toàn có thể phân loại dựa vào độ tan ( bazơ tan trong nước và không tan trong nước ) .

3. Gọi tên

Tên gọi của một số ít dung dịch bazơ hay gặp :

Bazơ Tên
NaOH Natri hiđroxit
KOH Kali hiđroxit

Ba(OH)2

Bari hiđroxit
Ca ( OH ) 2 Canxi hiđroxit

4. So sánh tính bazơ của các bazơ

Dựa vào mức độ phản ứng với axit để so sánh .Xem thêm : Vì Sao Ko Mở Được File Excel Không Mở Được File Nhanh Nhất, Lỗi Excel Không Mở Được, Cách Khắc Phục Thế Nào- Các bazơ của những nguyên tố trong cùng chu kì : tính bazơ giảm dần .*– Các bazơ của những nguyên tố trong cùng nhóm : tính bazơ tăng dần .*

5. Hiđroxit lưỡng tính

là hiroxit khi tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ. Ví dụ : Phân li kiểu bazơ :*Phân li kiểu axit :*Vì vậy chúng vừa phản ứng được với bazơ vừa phản ứng được với axit .*Các hidroxit lưỡng tính thường gặp :*Chúng đều ít tan trong nước và có lực axit bazơ yếu .

III. Axit, bazơ, muối lớp 11: MUỐI

1. Định nghĩa

Là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation *

Ví dụ :*Hầu hết những muối đều là chất điện li mạnh .*

Axit, bazơ, muối lớp 11

2. Phân loại:

– Muối trung hòa: là muối mà anion gốc axit không còn khả năng phân li ra ion

( trong phân tử muối thường không có nguyên tử H trừ muối amoni ) .Ví dụ : NaCl ,*

– Muối axit là muối mà anion gốc axit còn có khả năng phân li ra ion

Ví dụ :*

Chú ý: Nếu anion gốc axit còn hidro có tính axit, thì gốc này tiếp tục phân li yếu ra ion

*Tuy nhiên có 1 số ít muối trong phân tử vẫn còn nguyên tử H nhưng không có năng lực phân li ra ionthì vẫn là muối trung hoà .Ví dụ :*…Ngoài ra ta cần quan tâm :

Chất lưỡng tính: vừa phản ứng được với axit, vừa phản ứng được với bazơ.

Ví dụ :*, …

*

Chất trung tính: không phản ứng với cả dung dịch axit và bazơ.

Ví dụ : NaCl ,*, ….

Muối phức:*

Muối kép:*

3. Gọi tên

Tên muối = tên sắt kẽm kim loại ( kèm hoá trị nếu sắt kẽm kim loại nhiều hoá trị ) + tên gốc axit .

4. Môi trường của muối

Axit làm cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ làm cho quỳ tím hoá xanh. Riêng với muối, còn tuỳ vào cấu trúc mà cho những muôi trường khác nhau .Ta có bảng sau :

Muối Môi trường
Axit mạnh, bazơ mạnh( NaCl, K2SO4, .. ) Trung tính
Axit mạnh, bazơ yếu( AlCl3, FeSO4, … ) Axit
Axit yếu, bazơ mạnh( Na2CO3, K2SO3, … ) Bazơ
Axit yếu, bazơ yếu Còn tuỳ vào gốc đơn cử

Trong đời sống, những thực phẩm tất cả chúng ta sử dụng đều có tính axit hay tính kiềm khác nhau ( dựa vào thang đo pH mà ta sẽ tìm hiểu và khám phá sau ). Vì thế có những loại thực phẩm tốt và không tốt cho sức khoẻ tất cả chúng ta. Ta cần biết để có lựa chọn tốt cho sức khoẻ .*

Axit, bazơ, muối hoá 11

Trên đây là những kiến thức về axit, bazơ, muối lớp 11 để các em hiểu rõ hơn về tính chất, cơ chế phân li của chúng trong nước và điều đó ảnh hưởng đến các phản ứng, môi trường mà axit, bazơ, muối tạo ra cả trên lí thuyết và thực tế cuộc sống nữa.

*

Axit, bazơ, muối hoá 11

Các em hãy thử pha một cốc nước chanh có gaz bằng chanh ( có tính axit ), nước và một chút ít bột*axit, bazơ, muối lớp 11 nhé!và lý giải xem hiện tượng kỳ lạ này tương quan đến đặc thù nào củanhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.