Khái niệm oxit

Oxit là hợp chất giữa oxi và một nguyên tố khác .
Oxit được chia thành 2 loại, đó là oxit axit và oxit bazơ .

Vậy oxit axit là gì? Oxit axit là một oxit của phi kim tương ứng. Các oxit axit thường gặp như P2O5, N2O5}, SO2, SO3 Tương tự như vậy, chúng ta hãy tự mình lấy các ví dụ về oxit axit nhé.

Khái niệm axit

Axit là hợp chất gồm một hay nhiều nguyên tử Hidro link với những gốc axit. Các gốc axit này hoàn toàn có thể được sửa chữa thay thế bằng một nguyên tử sắt kẽm kim loại .
Công thức của Axit ( H_ { n } A ). Trong đó n là số nguyên tử H và A là gốc axit .
Các loại axit tất cả chúng ta thường gặp như HCl, H2SO4, HNO3, H3PO. Các axit này đều chứa nguyên tử Hidro nhưng lại có những gốc axit khác nhau. Do đó, đặc thù hóa học của chúng cũng sẽ không giống nhau .

Khái niệm bazơ

Bazơ là một hợp chất gồm một nguyên tố sắt kẽm kim loại link một hoặc nhiều nhóm hidroxit ( OH ). Ví dụ về những bazơ thường gặp như NaOH, Ca ( OH ) 2, Al ( OH ) 2
Bazơ sẽ được chia làm 2 loại, đó là bazơ tan được trong nước hay còn gọi là kiềm và bazơ không tan được trong nước .

Khái niệm muối

Muối là hợp chất tạo bởi một hay nhiều nguyên tử sắt kẽm kim loại link với một hay nhiều gốc axit .
Ví dụ về những muối thường gặp như NaCl, ZnCl2, Fe ( NO3 } 3, ZnO2, SO3
Muối sẽ được chia thành 2 loại : muối trung hòa và muối axit. Trong đó, muối trung hòa là muối trong gốc axit không có nguyên tử H và muối axit là loại muối trong gốc axit có nguyên tử hidro .

Cách gọi tên oxit axit bazơ muối

Sau khi đã khám phá xong khái niệm oxit axit bazơ muối, tất cả chúng ta hãy cùng tìm hiểu và khám phá quy tắc đọc tên những hợp chất này nhé .

Cách đọc tên oxit

Đối với oxit, những đọc tên oxit axit và oxit bazơ sẽ không giống nhau ,

  • Tên oxit bazơ sẽ được đọc là tên sắt kẽm kim loại ( kèm theo hóa trị ) + oxit
  • Tên oxit axit = ( Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim ) = tên của phi kim + ( Tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi ) + Oxit .

Trong đó, những tiền tố sẽ tương ưng là : 1 là mono, 2 là đi, 3 đọc là tri, 4 là tetra và 5 là penta .

Cách đọc tên axit

Axit sẽ được chia thành những loại khác nhau. Đó là axit có oxi, axit có ít oxi và axit không có oxi. Cách đọc những loại axit khác nhau sẽ khác nhau .

  • Axit có oxi sẽ là : Axit + Tên phi kim và cộng với đuôi ic .
  • Axit không có oxi : Axit + Tên phi kim cộng với đuôi hiđric
  • Axit có ít oxi được đọc như sau : Axit + Tên phi kim + ơ

Cách đọc tên bazơ

So với oxit là axit, cách đọc tên bazơ tương đối đơn thuần .
Một bazơ sẽ có cách đọc là : tên bazơ = Tên sắt kẽm kim loại ( đọc kèm hoá trị nếu Kim loại đó có nhiều hóa trị ) + hiđroxit .

Cách đọc tên muối

Cách đọc tên muối như sau : Tên muối = tên sắt kẽm kim loại ( kèm theo hoá trị nếu Kim loại đó có nhiều hoá trị ) + tên gốc axit .
Để hiểu rõ hơn phần này, tất cả chúng ta cần rèn luyện thêm những bài tập gọi tên axit bazơ muối nhé .

Một số tính chất hóa học cơ bản của oxit axit và oxit bazơ

Tính chất hóa học của oxit axit – bazơ muối là một phần kiến thức và kỹ năng vô cùng rộng. Nó cũng là kiến thức và kỹ năng quan trọng ngoài khái niệm oxit axit bazơ muối. Vì thế, thứ nhất, tất cả chúng ta hãy cùng khám phá đặc thù chung của oxit axit và oxit bazơ – hai chất cơ bản để tạo nên axit, bazơ và muối nhé .

Tính chất hóa học của oxit axit

  • Oxit axit tính năng với nước để tạo ra axit
  • Oxit axit tính năng với dung dịch bazơ tạo ra muối và nước
  • Oxit axit tính năng với oxit bazơ ( tan ) tạo ra muối

Ví dụ : ( CO_ { 2 } + Na_ { 2 } Orightarrow Na_ { 2 } CO_ { 3 } )

Tính chất hóa học của oxit bazơ

Ngoài ra, oxit bazơ cũng hoàn toàn có thể tính năng với oxit axit để tạo ra muối .
Các đặc thù hóa học của oxit axit và oxit bazơ cũng là một trong những cách để điều chế axit, bazơ, muối .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.